Měkkýši krasové dutiny „Pod skálou“ u Srbska

Jaroslav Petrbok

(Časopis Národního musea 109; str.107—108; Praha 1935)

 


 

Teprve podrobným studiem kompletní fauny měkkýšů Českého Krasu dojdeme k úplnému poznání celého jejího vývoje a to od plistocaenu až do doby dnešní.

Pro geologickou minulost jsou pro nás nejdůležitější vrstvy v jeskyních, neboť vývoj a to jak jejich fauny i jich samých byl většinou úplně zásahem člověka nerušen.

Proto je každá i sebe menší krasová dutina pro naše práce velmi důležitá, obzvláště když dnes poznáme přesně stáří jednotlivých vrstev všech těchto dutin dle chronologie archeologické.

Krasová dutina „Pod Skálou“ je na úpatí kolmé skalní stěny a má tyto rozměry: š. = 1, d. = 2 m; jak vidno je tedy nepatrná a nebyla proto nikdy obydlena. Její fauna je sbírána v jedné toliko vrstvě a to černavé hlíně a vykazuje tyto druhy:

 

  Druh Počet kusů (Cca) %
1. Hyalinia nitens  Mich. 28 10
2. Hyalinia diaphana  Land. 1
3. Hyalinia fulva  Müll. 1
4. Vallonia costata  Müll. 5 1⅔
5. Helix incarnata  Müll. 16 5⅓
6. Helix obvoluta  Müll. 2
7. Helix personata  Lam. 1
8. Helix lapicida  Lam. 6 2
9. Cionella lubrica  Müll. var. exigua Menke 1
10. Pupa muscorum  Müll. 1
11. Pupa frumentum  Drap. 3 1
12. Pupa avenacea  Brug 39 14
13. Pupa doliolum  Brug 1 11
14. Clausilia laminata  Mlg. 30 20
15. Clausilia biplicata  Mlg. 2
16. Clausilia biplicata  Mlg. var. sordida Zgl. 85 30
17. Clausilia vetusta  Zgl. var. striolata Blz. 57 20

(Hyalinia diaphana je tu nalezena v expallascentní zelené formě (nikoli hnědé).)

 

Tato fauna je velmi důležitá pro srovnání s místní faunou recentní, neboť bude patrný velký rozdíl jak druhový, tak i associační a tím nabudeme přesného přehledu vývoje této místní fauny měkkýšů Českého Krasu od éry spraše würmienské až po dnes, neboť všechny přípravné práce pro poznání fossilních faun byly již zde skončeny a chronologická stratigrafie byla zde do detailních možností zpracována.

Nyní zbývá skutečně vysbírati jen faunu recentní a pak fauna měkkýšů bude zde známa do všech podrobností, jak tomu nikde v Čechách býti nemohlo.