Měkkýši jeskyně „Krystalové“ u Srbska nad Berounkou

Jaroslav Petrbok

(Příroda 34; str.188—189; Brno 1941)

 


 

Jeskyně tato je původu tektonického, stěnovým žebrem ve dvě nestejné dutiny rozdělená, 2 m hluboká, se společným „vchodem“ 2 m širokým je zajímavá tím, v rozpadlých vrstvách a fossilních hlinách jsou uvolněné vápencové krystaly až 1⅕ kg těžké. A v těchto vrstvách jsou následující měkkýši: