Jeskyně Amerika 1 a 2

Ivan Turnovec

(Československý kras 13 /1960—1961/; str.215; Praha 1962)

 


 

Na podzim 1959 a na začátku roku 1960 prozkoumali a zmapovali pracovníci Krasové sekce Společnosti Národního muzea v Praze jeskyně zvané Amerika 1 a Amerika 2. Jeskyně jsou v opuštěném lomu asi 2 km na severozápad od obce Mořina u Karlštejna. Lom je asi 30 m dlouhý, maximálně 15 m široký a jeho stěny jsou asi 15 m vysoké. Leží nedaleko kóty 427, tj. 500 m na sever od lomu Amerika. Štolou severovýchodního směru je spojen s těžební jámou. V lomu se těžil světle šedý, jemnozrnný vápenec s lasturnatým lomem. Odlučnost vápence je tlustě lavicovitá, místy nezřetelná. Silné rozpukání vápenců podmínilo vznik krasových dutin.

Jeskyně Amerika 1, označovaná číslem 2405 je ve střední části štoly, která spojuje lom s těžební jámou. Vchod do jeskyně je v jižní stěně štoly. Původně probíhala štola jeskynní chodbou. Vchod do jeskyně má tvar trojúhelníka 120 cm vysokého a 70 cm širokého. Za vchodem pokračuje nízká, mírně skloněná chodba přibližně jihojihovýchodního směru, která ústí do rozlehlého, ale nízkého dómu (20×15×3 m). Jeskyně je vyplněna písčitým jílem. V nedávné době převládala v jeskyni akumulace, v současné době však nastává odnos materiálu do níže položených prostor. Odnos se děje až 70 cm hlubokými koryty, která se sbíhají do střední části dómu, kde je 8 m hluboká dvoustupňová propástka. V době jarních záplav je její dno zaplavováno materiálem z okolí jeskyně. V hlinité výplni jeskyně vznikly zajímavé zemní pyramidy. K jeskyni patří dnes samostatná prostora, do které se dostaneme polozasutou odbočkou štoly. Prostora je celkem asi 15 m dlouhá a 10 m široká. Je založena na puklině jihojihovýchodního směru. S jeskyní původně asi souvisel i malý komín, vysoký 3 m o průměru 80 cm, který je ve stropu štoly několik metrů za vchodem do jeskyně.

Druhá větší jeskyně, označovaná Amerika 2 nebo jeskyně číslo 2406, se nalézá ve východní části lomu na mohutné tektonické poruše jihojihovýchodního směru. Vchod je na dně lomu. Má tvar gotického oblouku, 270 cm vysokého a 150 cm širokého. Jeskyně má dvě patra. V horním patře jsou dvě chodbičky a komínovitá propast. Chodby směřují k východu. Západním směrem končí chodba zvýšením dna jeskynní výplně, východním směrem chodba klesá a rozšiřuje se v dóm asi 10 m dlouhý.

Jeskyně číslo 2405 a 2406 vznikly patrně současně. Jsou od sebe odděleny hlinitými nánosy. Možnost objevení nových prostor nepřipadá prakticky v úvahu. Jsou-li zde nějaké větší prostory, jsou patrně vyplněny jeskynními sedimenty.