Objevy v Českém krasu

David Havlíček

(Speleo 1; str.27; Praha 1990)

 


 

Od roku 1984 pracovalo několik členů ZO 1-06 na zmáhání závalu ve štole vybíhající z lomu „J“ v těžebním pásmu Amerik. Smyslem celého počínání byla snaha proniknout do části systému starých štol, které sloužily k dobývání vápence a které byly po téměř padesát let uzavřeny ze všech stran závaly. Podle staré dokumentace by se mělo jednat o asi 300 metrový úsek, ve kterém nelze vyloučit existenci krasových jevů dosahujících v ideálním případě např. velikosti Únorové propasti.

Zmáhání závalu bylo prováděno dřevěnou štolou o rozměrech cca 100×160 cm a délce třiceti metrů. K průniku došlo dne 27.ledna 1990 asi ve 13:30 hod. Za závalem leží celý neporušený 300 metrový úsek štol s původní těžební technikou (koleje, nádraží, kompresory). Byly zde zaregistrovány dva volné krasové komíny ve stropě štoly, které zatím čekají na dokumentaci a případnou prolongaci.