Prolongace na Americe

David Kaifoš

(Speleo 20; str.50—51; Praha 1995)

 


 

Dne 4.3.1995 v 16,00 hodin byla po téměř padesáti letech zpřístupněna celá délka hlavní těžební štoly v západní části Amerik. Akce navazovala na aktivitu skupin 1-06 a 1-11 (viz Speleo č.1). Vzhledem k tomu, že od zpřístupnění části štol v okolí Rybízového lomu uplynulo pět let, během kterých došlo k opětnému zařícení chodbice v Závalu specialistů, rozhodli jsme se tuto lokalitu adoptovat a pokračovat ve výzkumech vlastními silami.

Práce probíhaly ve spolupráci Společnosti Barbora a části skupiny 1-05 Geospeleos. V první fázi (24.—25.2.1995) byl prokopán Badyho zával a to z obou stran poté, co se podařilo proniknout zařícenou a silně nestabilní chodbicí z Rybízového lomu. Použitým nářadím byla zahradnická lopatka a geologické kladívko.

Druhá fáze začala 4.3.1995 ve 13,00 a skončila po šesti člověkohodinách zdoláním Závalu naděje. Použitým nářadím bylo zednické kladivo. K vlastnímu průniku došlo o 45 minut později po rozšíření chodbice, výměně karbidu v lampě a malé svačině.

Průběh chodeb odpovídá známé projektové dokumentaci (viz Speleo 16), charakter štoly se až k odbočce Nadějné štoly neliší od dosud známých úseků. Koleje končí cca 1 m za Závalem naděje, dále jsou vytrhány, chybí tlakovzdušné potrubí. Odbočka Nadějná štola je 16 m za křižovatkou zavalena stejným materiálem, jako je v Závalu specialistů či Závalu Monte Carlo. Ze závalu ční 2 m kolejnic. V přímém směru pokračuje Radiácká štola ještě 34,5 m v méně soudržných vápencích. Je postižena častými opady a téměř po celé délce leží shnilá výdřeva. V okolí čelby jsme nalezli zbytky trhacích ocelových torpéd.

Z krasových jevů byla objevena menší jeskyně těsně za závalem v levé stěně (2476 – Jeskyně Černých hlín), o 10 m dál komín kruhového průřezu výšky asi 7 m (2477 – Komín Ryvola), 11 m před křižovatkou neprůlezná krasová puklina (2478 – Evidenční komín), za křižovatkou pak štola prochází podélně 6,5 m dlouhou a 5 m vysokou krasovou poruchou (2479 – Šavlata) a 12,5 m před čelbou pak vypadlou krasovou kapsou o průměru 3 m a výšce asi 4 m (2480 – Štajgrův omyl).

Celá akce byla pořádána za účelem rozřešení otázky rozpracovanosti na těžebním úseku Velká hora, eventuelně proniknutí do předpokládaných krasových jevů. V otázce krasových jevů hodláme pokračovat v detailním průzkumu nalezených jeskyní a komínů s případným pokračováním pod počvu štoly. Co se týče štol, zůstává v této oblasti nejasnost okolo závalu v Nadějné štole nazvaného příznačně Zával ztracených iluzí.

 


Summary: Prolongation in Amerika, Bohemian Karst

The man-made underground passages of the Amerika system served for the transport of excavated limestone. The prolongation to preciously unknown parts revealed not only the last piece of jig-saw puzzle but it brought the discovery of two small karst cavities as well.