Nejhlubší propast v Čechách

Vladimír Lysenko

(Lidé a země 18/7; str.335; Praha 1969)

 


 

Není tomu tak dávno, co jsme informovali čtenáře o objevech v Tomáškově propasti, propasti Amerika apod. Na sklonku r. 1968 objevili příbramští speleologové, členové Vlastivědného klubu v Berouně, prostornou puklinovitou chodbu na dně Nové propasti na Zlatém koni u Koněprus. Jedinečná je výzdoba polokulovitých pizolitických a krystalických výrůstků a sintrových desek. Letos v únoru objevili speleologové z Řevnic, Zdic a Prahy, členové dobrovolných speleologických organizací při muzeu v Berouně a při Sboru ochrany přírody v Praze, v západní stěně lomu Čeřinka u Karlštejna neznámou propast. Prvé sestupy a měření ukázaly, že se jedná o systém v Českém krasu nezvyklých rozměrů a morfologie. Propast je hluboká 60,5 m a na dně je jezero 12×2 m hluboké 15 m. Celková hloubka je tedy 75,5 m. Vstupní část je stupňovitá puklinovitá prostora, která vyúsťuje do rozlehlejší řícené střední části. Odtud vede řada chodeb, zejména ve stropní části, kde tvoří horizontální systém sledovaný v průběhu celé propasti. Je v ní několik druhů výzdoby, od keříčkovitých krystalických výrůstků až po průhledné sintrové záclonky a dlouhá brčka. Celková délka chodeb přesahuje 200 m. Propast, které mladí jeskyňáři dali název Palachova, se tak řadí mezi významné geologické pozoruhodnosti chráněného území Český kras, a to zrovna v roce, kdy Koněpruské jeskyně slaví 10 let svého zpřístupnění veřejnosti (v příštím roce 20 let objevení).