Nové prostory v Propasti na Čeřince

Stanislav Kácha

(Český kras 8; str.71—72; Beroun 1983)

 


 

Dne 22. ledna 1983 byl proveden členy ZO ČSS 1-05 „Geospeleos“ sestup do propasti Čeřinka. Úkolem bylo zjistit úroveň hladiny podzemního jezera za účelem provedení stopovací zkoušky radioizotopem, plánované na jaro 1983.

Zjistili jsme mimořádný pokles podzemní vody v propasti, čímž se odkryly dosud neznámé prostory.

Úroveň hladiny jezera byla naměřena v hloubce −75 m, hloubka vody v jezeře, naměřená olovnici ze skalního mostu je 8 m.

Jezero se nacházelo v puklině směru SZ—JV, široké kolem 75 cm. Puklina se rozšiřuje a pokračuje sz. směrem strmě ukloněná až pod puklinový komín, který ústí do dna desetimetrového stupně pod I.horizontem propasti.

Toto spojení bylo prolezeno již v sedmdesátých letech a dosud nebylo mapováno.

Další nové prostory mají podobný charakter strmě ukloněné pukliny, propojené navzájem nízkou strmou chodbou. Dno tvoří převážně jílovité sedimenty (viz nákres). Výzdoba nebyla zjištěna, kromě rohovců.