Krátké zprávy – Český kras, Palachova propast

Michal Kolčava

(Krasová deprese 2; str.30; Praha 1995)

 


 

Český kras, Palachova propast (Propast na Čeřince). Její zaměřená hloubka −82 metrů je překonána. Po zmizení drobného jezírka na dně se objevila strmá úzká plazivka s měkkým bahnem na počvě, jehož mocnost přesahuje 50 cm. Ta se otevírá do ukloněné puklinovité chodby dlouhé 4 metry, široké 0,7 m a vysoké 3 metry, v jejímž závěru bylo jezírko s viditelným pokračováním pod hladinou. Jak hluboko ještě sahá Palachárna?