Arnoldka – nálezová zpráva

Tis – Krasová sekce

(MS; 1 strana; Archiv ČSS; Praha 1972)

 


 

Dne 17.6.1972 jsme v lomu Na Čeřince zahlédli v severozápadní stěně ve IV.patře velmi úzkou puklinu směřující šikmo dolů. Vzhledem k chladu, který z této pukliny vycházel, se dala tušit nějaká větší prostora. Rozhodli jsme se k sestupu. Puklina se po 10 m rozšiřuje ve vysokou chodbu, která ústí do menšího dómu. Zvolili jsme jednu z největších chodeb za hlavní a postupovali směrem zhruba severozápadním. Z největší části stále klesá asi pod úhlem 35°. Chodba končí 10 m nad hladinou jezera, jehož rozměry zatím neznáme. Od hlavní chodby odbočuje velké množství postranních chodeb, které jsou také větveny. Na hlavním směru jsme napočítali pět dómů. Změřili jsme délku hlavního směru, což činí 277,6 m. Naměřené délky a směry hlavní chodby jsou na přiloženém plánku. Vzhledem k nedostatku času, rozsahu a členitosti podzemních prostor a potřebného vybavení nemůžeme zatím podat celkový plánek sítě chodeb.

Podrobnější zprávu podáme později.

Nálezu a prvního průzkumu se zúčastnili:

Jiří Čeřovský (Řevnice), Ladislav Kozák (Praha), Pavel Topol (Řevnice), Stanislav Kopřiva (Praha), Ludmila Valenová (Praha).

V Praze dne 27.června 1972.