Arnoldka – nová nejhlubší jeskynní propast v Čechách

Ladislav Kozák

(Krasový sborník 5; str.49—50; Praha 1976)

 


 

V červnu 1972 se podařilo členům Krasové sekce Praha, S. Kopřivovi, L. Kozákovi, J. Čeřovskému a P. Topolovi proniknout již dříve známou krasovou puklinou do jeskynního systému. Již po prvním zběžném průzkumu bylo zřejmé, že jde o jeskyni svým rozsahem a členitostí podzemních prostor v Českém krasu výjimečnou.

Jeskyně se nachází v okrese Beroun, na k.ú. obce Bubovice. Vstupní otvor je v patě severní stěny čtvrté etáže lomu Čeřinka, asi 200 m východně od ústí propasti „Na Čeřince“ v témže lomu.

Při následujícím průzkumu se podařilo sestoupit k občasnému jezírku, které je zatím nejnižším místem celé jeskyně. Během postupu bylo zjištěno mnoho odbočujících chodeb, ve stropech některých dómů jsou nadějné komíny. Sintrová výzdoba téměř chybí, krásná je barevnost střídajících se vrstev různých druhů vápenců, rozmanitost a bizarnost korozí vyleptaných tvarů.

Jeskyně je orientována od vchodu průměrně 300° SZ do údolí Bubovického potoka, jehož úroveň je přibližně 70 m nad dosud známým nejnižším bodem Arnoldky. Tato skutečnost vede k dohadům o vzniku jeskyně a nabízí lákavou ideu o možném pokračování.

 

Po zaměření hlavního směru jsou známy následující údaje:

V I.etapě dalšího průzkumu se skupina chce zaměřit na ověření celého rozsahu podzemních dutin, jejich přesné zaměření a zmapování, ve II.etapě na základní speleologický výzkum s vyhodnocením celého krasového fenoménu.