Pavoučí jeskyně – nálezová zpráva

Tis – Krasová sekce

(MS; 1 strana; Archiv ČSS; Praha 1973)

 


 

Věc: Objev jeskyně.

Dne 16.6.1973 po zaměřovacích pracech v jeskyni Arnoldce jsme uskutečnili prohlídku lomu Na Čeřince, s úmyslem přesvědčit se, zda při pokračující těžbě nedošlo k odkrytí nové krasové dutiny.

V nedávno vylámaném výklenku v jižní stěně lomu, v jeho východní straně, přibližně na jihovýchod od otvoru propasti Čeřinka jsme zpozorovali odstřelenou krasovou puklinu. V její spodní části, zhruba 10 m od horního okraje lomu jsme objevili neprůlezný otvor zavalený skalními bloky. Podařilo se nám otvor zvětšit natolik, že jsme mohli vniknout dovnitř. Zjistili jsme, že za vstupním otvorem pokračuje šikmo dolů poměrně prostorná jeskynní chodba, přibližně pod úhlem 20—25°. Chodba má puklinový charakter, výška vždy převažuje nad šířkou. Jeskyně je asi 100 m dlouhá a její hloubku – podle úhlu klesání – jsme odhadli kolem 40 m. Výška chodby se pohybuje od 1,5 m do 4 m, šířka od 0,60 m do 2 m. Na několika místech se prostory rozšiřují v malé dómy. Hlavní směr není téměř vůbec větven. Jeskyně je v podstatě bez výzdoby, pouze asi 20 m od vchodu se objevují pisolity, sintrové krápníčky a náteky. Chodba ve své nejspodnější části končí neprůleznými zahliněnými kanálky.

Nově objevenou jeskyni jsme nazvali Pavoučí podle nálezu tohoto živočicha ve vstupní části.

Objevu a prvního průzkumu se zúčastnili:

Ladislav KOZÁK, Stanislav KOPŘIVA, Jiří ČEŘOVSKÝ, Stanislav KÁCHA.