Nový objev v lomu Čeřinka

Karel Fous, M. Šmíd, ZO 1-12 Hagen

(Speleo 24; str.30—32; Praha 1997)

 


 

Dne 21.11.96 byla zaměstnanci Lomů Mořina s.r.o. a členy naší ZO zjištěna otevřená puklina ve středu jedné z porubních front 6.patra lomu Čeřinka (viz plánek). Puklina, vytvořená na sj. příčné dislokaci, byla po odtěžení rozvalu prozkoumána členy ZO M.Šmídem a K.Fousem. Ukázalo se, že se jedná o úvodní část pravděpodobně rozsáhlejšího systému. Dislokace, dobře znatelná ve stěnách horních pater lomu a vyhojená místy až dvaceticentimetrovou vrstvou kalcitu, případně jílu, se zde otevírá do soustavy čočkovitých dutin a komínů.

Podařilo se nám proniknout šikmo dolů se svažující (200) puklinou do vzdálenosti asi 20 m od vchodu do místa, kde se chodba rozšiřuje z původních 50 cm na 80 až 100 cm, strop stoupá do výšky cca 10 m (tento údaj nám upřesnily i vrtné osádky z lomu, které původně zjistily kavernu při navrtávání odstřelu), podlaha (tvořená drtí z vypadané kalcitové výplně, drtí z vrtů a vyplavenou jílovou výplní) začíná klesat a přechází do kolmého, asi 1 m širokého komínu – jeho hloubku jsme mohli bohužel pouze odhadovat poslechem na nějakých 6—10 m. Pak jsme museli jeskyni opustit – střelmistři nad námi začali připravovat odstřel a plnit vrty trhavinou.

Tímto odstřelem, provedeným ještě týž den, byla celá úvodní část jeskyně v délce asi 12 m zničena. V této části lomu byl tento odstřel naštěstí poslední – další těžba pokračuje jiným směrem a v těchto místech byl vytvořen de facto závěrný svah. Prozatím se na místě rozprostírá rozval odstřelené horniny a teprve po jeho odtěžení se ukáže, zda další partie jeskyně včetně komínu zůstaly nepoškozené a my budeme moci pokračovat v průzkumu. Ještě jedna poznámka – jeskyně byla předběžně nazvána Zdeňka, na památku naší kolegyně a skvělého člověka, promované geoložky, paní Zdeňky Brunnerové, která v tomto roce podlehla v těžkém boji se zákeřnou chorobou. Byla jedním z naších největších současných odborníků na vápence – a proto si myslíme, že první jeskyně, kterou si naše mladá ZO připisuje na konto, je jejího jména hodna.

Další zprávy o vývoji na této lokalitě přineseme v nejbližší možné době.

 


Summary:

The new discovery in the Čeřinka quarry (Bohemian Karst)
The open fissure was discovered after the blasting on November 21, 1996 Most probably, it belongs to more extensive cave system Fissure declines about 20 m, where it became broader with the ceiling in the height of 1o 1. The fissure changed into the pit about 6 to 10 m deep. Following blasting damaged the fissure, which will be surveyed after mining of blasted rock.