Malá Jezerní jeskyně – nálezová zpráva

ČSS ZO 1-12 Hagen

(MS; 1 strana; Archiv ZO 1-12 Hagen; Mořina 1998)

 


 

Objekt: jeskyně ve stěně 3. patra lomu Čeřinka

Název: Malá jezerní jeskyně

Datum objevu: 27.4.1998

Ev.č.: 2483

 


 

Situace: Jeskyně v severovýchodní části 3.patra Lomu Čeřinka, cca 3 m vysoko nade dnem patra, vyvinutá na dislokovaných partiích dvorecko-prokopských a řeporyjských vápenců. Původně po odtěžení rozvalu objev vstupního portálu jeskyně, zaregistrován po upozornění lom. dělníků mistrem lomu a členem ZO 1-12 L.Potyšem. Poté průzkum a prvotní fotodokumentace L.Potyš, R.Gaďůrek, K.Fous – při tom byl objeven za zřícenými bloky krasový komín cca 6 m dlouhý, strmě klesající východním směrem (ve směru těžby, po původní podélné tektonické poruše). Komín cca 3 m pode dnem patra ústí do rozsáhlejší prostory s vodní hladinou (odtud název jeskyně), při prvním průzkumu nezkalenou, a proto bylo vidět pokračování jeskyně směrem dolů.

Vzhledem k probíhajícím vrtným pracem v nadloží jeskyně byla prostora jednoduše změřena (R.Gaďůrek), zakreslena a prostory pod vodní hladinou dne 10.5.1998 prozkoumány speleopotápěčem. Výsledek – 2,8 m pod hladinou komín uzavřen sedimenty.

Vrtné práce v okolí jeskyně objevily přítomnost několika dalších suchých i vodou vyplněných krasových dutin, další průzkum po postupu těžební fronty (kdy bude původní vstupní prostora zničena).

Další trhací práce v prostoru jeskyně: 18.5.1998.