Studniční pustila zase aneb dvakrát POZOR

Michal Kolčava, ČSS ZO 1-05 Geospeleos

(e-MS – původní webová zpráva; 10.3.2005)

 


 

V neděli 20.2.2005 se podařilo Jeronýmovi a Martinovi Zapletalovi a spol. proniknout do dalších částí Studniční propasti tentokrát ryze severním směrem. Po překonání vzpříčeného vápencového bloku se před objeviteli otevřel dómek se zajímavou výzdobou ve formě osintrovaných kořínků. Drobné, ale křehké, takže POZÓÓÓÓR na to....

Po prvních objevech z 5.2.2005 dosáhla jeskyně délky 39 m a hloubky 14 m. Po tomto dalším postupu délka vzrostla na 50 m, hloubka se nezměnila, neboť nový objev je paralelní s předchozím.

V sobotu 5.3.2005 byl Jakubem Kerhatem, Patrikem Večeřou a Michalem Kolčavou v jeskyni osazen stabilizovaný polygon, orientačně zaměřen nejnovější objev, fotografována výzdůbka a proměřen stav oxidu uhličitého. POZOR!!! v nejnižších partiích objevu z 5.2.2005 je dvěma nezávislými metodami zjištěno 5,5 % CO2!! Škoda jen, že to je místo uvažované pro další prolongaci. Co je zajímavé, v objevech z 20.2.2005, které nejsou svojí polohou o mnoho výše, je koncentrace CO2 v normálu a ovzduší vykazuje slabý průvan. Nedá se však vyloučit, že je průvan pouze psychického původu. :-)

 

Doplněná skica půdorysu:

 

Rozvinutý řez:

 

Zápisník orientačního měření v objevu z 20.2.2005
Od Do Vzdálenost Azimut Sklon
X1 X2 3,73 m 11g +2,8°
X2 X3 4,60 m 376g +36,8°
X3 X4 2,17 m 112g −5,8°
Seznam souřadnic místní sítě
Nestabilizovaný „ztracený“ bod y [m] x [m] h [m]
X1 0,00 0,00 0,00
X2 −0,64 −3,67 +0,18
X3 +0,72 −7,09 +2,94
X4 −1,41 −6,69 +2,72
Poznámka: místní síť má osu +x orientovánu k jihu a osu +y k západu