Práce ve Studniční jeskyni pokračují

Michal Novák, ČSS ZO 1-05 Geospeleos

(e-MS – původní webová zpráva; 2.4.2006)

 


 

Práce ve Studniční j. stále pokračují.

Pro dopravu materiálu z jeskyně bylo nutno instalovat nová vodítka. Místo původních dřevěných byla použita železná konstrukce s odvalovací kladkou na přepadové hraně v hloubce −6 m. Pro dopravu materiálu z nejhlubšího místa v jeskyni, v hloubce −12 m, je nutno rozšířit některé části jeskyně pomocí patron a mikrotrhací techniky, která se osvědčuje výborně. Je používána akumulátorová vrtačka Hilti se dvěma akumulátory. Při jedné akci se vystřílí i 100 kusů patron.

Na několika místech bylo nutno touto technikou rozstřelit i několik objemných balvanů.

V průběhu prací se neustále objevují menší volné prostory s náznakem dalších pokračování.

Jeskyně skýtá hned několik míst vhodných k prolongaci.

Zatím se práce soustřeďují na horizont v hloubce −10 m, ze kterého jsou postupně odklízeny sedimenty a odhalovány další volné kapsy.

Probíhají i přípravné práce k započetí vyklízení sedimentů z momentálně nejhlubšího místa v jeskyni v hloubce −12 m.

Je to šikmo ukloněná prostora, asi 1,5 m vysoká a 8 m dlouhá, do které je vysypán mohutný suťák, který tuto prostoru na dně uzavírá.

Pro výkopové práce, zde bude též nutné vybudovat umělou cirkulaci vzduchu, formou odvětrávacího potrubí. Na dně se pohybuje hladina CO2 s koncentrací 2—4 %. Bude též nutno nainstalovat dopravní dráhu, pro dopravu materiálu pod hlavní šachtu.

 

Fotodokumentace