Stydlé vody

Václav Cílek, Vladimír Homola

(Český kras 21; str.63; Beroun 1995)

Výňatek z článku „Homolovy výzkumy v Českém krasu“ (str.58—67) od Václava Cílka

 


11. Stydlé vody

č.2112 – jeskyně v západní části Solvayových lomů pod kótou 438 v měňanských vápencích ve výši 427 m n.m. Byla zničena lámáním kamene v r. 1947. Římsovité vyloužení stěn poukazovalo na korrosivní vznik. Jeskyně byla vyplněna částečně přeplaveným pískem z rozpadlých křídových sedimentů, jež pokrývají okolí jeskyně.

Jeskyně v polohách kolem 400 m n.m. byly částí rozsáhlejšího jeskynního systému, pravděpodobně třetihorního, který byl v pozdějších dobách částečně rozrušen denudačními činiteli a jehož zbytky byly rovněž zničeny.