Krasové prameny Českého krasu

Renáta Kadlecová, Karel Žák

(Český kras 24; str.17—34; Beroun 1998)

Výtah ze stejnojmenného díla vztažený k území krasové skupiny 17; upraveno (MK)

 


 

ÚDOLÍ BEROUNKY – PRAVÝ BŘEH

»úsek Klenová rokle – Karlštejn«

 

č.92 – Pramen v Klenové rokli

Katastrální území: Korno.

Lokalizace: pramen se nachází v horní části rokle, která probíhá od domu na západní straně Tomáškova lomu svahem vzhůru.

Nadmořská výška: cca 300 m n.m.

Tento malý, ale zajímavý pramen s velmi výraznou depozicí karbonátu a vydatností do 0,3 l.s−1 byl sledován Tvrdíkovou (1986). Teplota je poměrně vysoká (až 11 °C) a silně variabilní, pramen obsahuje podíl vody mělkého oběhu.

 

č.93 – Hladiny podzemních vod v Tomáškově propasti a Podtraťové jeskyni

Katastrální území: Korno.

Lokalizace: jeskyně se nacházejí při železniční trati mezi Srbskem a Karlštejnem, asi 200 m od Tomáškova lomu.

Nadmořská výška: cca 212 m n.m.

Hladina vody v propasťovitých jeskyních (Tomáškova propast, Podtraťová jeskyně (též propast)) je zhruba na úrovni hladiny povrchové vody v řece Berounce, s níž je také v hydraulické spojitosti (Lysenko 1981). Z těchto od sebe nepříliš vzdálených objektů je známější a významnější Podtraťová jeskyně, která byla předmětem opakovaného speleopotápěčského průzkumu (Lysenko 1981; Zapletal 1989). Propast je z větší části zaplavená. Její celkový vertikální rozsah je cca 107 m. Prostory zaplněné vodou zasahují do hloubky nejméně 68 m pod hladinou Berounky (nejhlubší ponor potápěče uváděný v literatuře −67 m, Martin Hóta v roce 1988). Odkalení zaplavené prostory je však velmi pomalé, trvá až 3 měsíce, takže se zdá, že Podtraťovou jeskyní neprotéká podstatnější množství krasových vod.

 

č.96 – Pramen pod Voškovem mezi Krupnou a Poučníkem

Katastrální území: Poučník.

Lokalizace: pramen se nachází v bočním údolí (vedle lokality Na skalách) pod golfovým hřištěm, 700 m jjz. od žst. Karlštejn.

Nadmořská výška: cca 280 m n.m.

Tento pramen s nepatrnou vydatností byl také studován Tvrdíkovou (1986). Vyvěrá ve vulkanické facii mírně mimo vlastní vápence.

 


 

POVODÍ BĚLEČSKÉHO POTOKA

 

č.94 – Prameny v obci Korno

Katastrální území: Korno.

Lokalizace: prameny se nacházejí přímo v obci Korno.

Nadmořská výška: cca 340—350 m n.m.

Prameny v obci Korno s celkovou vydatností zhruba 2 l.s−1 plnící místní rybník jsou částečně kontaminovány splaškovými vodami. Část pramenů je zachycena ve studních.

 

č.95 – Pramen v poloze Na Rybníčkách u Korna

Katastrální území: Korno.

Lokalizace: pramen se nachází 1 km východně od Korna při cestě na Krupnou.

Nadmořská výška: 320 m n.m.

Tento pramen s vydatností 0,3 až 0,4 l.s−1 a teplotou 9 až 10 °C byl také studován Tvrdíkovou (1986). Je zachycen v betonové skruži nad malým zarostlým rybníčkem.

 Literatura (výběr):

 

 

 

 

 

>