Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy

heslo Skalní kostel

Václav Matoušek, Petr Jenč, Vladimír Peša

(encyklopedie; Libri; str.137—139; Praha 2005)

 


Skalní kostel (též Jeskyně sv. Ivana, Ivanova jeskyně)

V obci Sv. Jan pod Skalou se v travertinové kupě nad zákrutem potoka Kačáku nachází soustava tří dnes částečně uměle upravených dutin. Podle legendy obýval jednu ze tří dutin poustevník sv. Ivan. Poustevník žil v jeskyni údajně 42 let a setkal se zde prý i s knížetem Bořivojem. Nejstarší historická zpráva o lokalitě pochází z listiny Přemysla Otakara I. Uvádí, že kníže Břetislav I. (1034—1055) daroval jeskyni a kapli sv. Jana Křtitele benediktinskému klášteru Ostrovskému.

V roce 1310 bylo při jeskyni zřízeno proboštství a po zrušení ostrovského kláštera v roce 1517 opatství. V dutině přístupné přímo z kostela se dnes ukazuje kamenné klekátko a skalní lůžko sv. Ivana. Travertinový komín je vykládán jako otvor, kterým unikl ďábel vypuzený poustevníkem. Součástí travertinového podzemí je rovněž kaple a pohřebiště řeholníků založené v 18. století.

Travertinová kupa je vytvořena na dodnes činném krasovém vývěru. V blízkosti kláštera byl odkryt jeden z nejdůležitějších travertinových profilů v Českém krasu, který odráží holocénní vývoj přírody Českého krasu. (VM)


Literatura:

 

Svatý Jan pod Skalou. Celkový pohled na klášterní komplex s jeskyněmi. Archiv Václava Matouška.

 


 

Skalní kostel. Půdorys kostela, kláštera a travertinových dutin. Archiv Václava Matouška.