Propady v Českém krasu

Václav Cílek

(Speleo 7; str.47—48; Praha 1992)

 


 

S propady je potíž. Občas se objeví. Pak je místní lidé zaházejí odpadky nebo kamením a za dva nebo tři roky po nich není ani stopy. Jenom někdy se roky mezi jeskyňáři tradují neúplné a nepřesné zprávy. Dovolte mi, abych se o některých zmínil a zároveň poprosil čtenáře Spelea, budou-li znát další podrobnosti nebo nové lokality, aby nám o nich napsali.