Nové objevy v jeskyni Nad Kačákem

New discoveries in the Nad Kačákem Cave (Bohemian Karst)

Luděk Vlk, ZO 1-11 Barrandien

(Speleofórum 1996 /15/; str.20—22; Praha 1996)

 


 

V roce 1994 se nám podařilo snížit zával v Dómu splněných přání natolik, že bylo patrné pokračování v původním směru chodby. Toto pokračování však mělo zcela jiný charakter, než Vstupní chodba. Jednalo se o úzkou stoupající puklinu vedoucí směrem 115°. Po 6 m byla puklina ukončena neprůlezným otvorem. Neúspěšná prolongace pukliny nás donutila pokračovat v odstraňování závalu.

Zde jsme byli mnohem úspěšnější, protože se nám podařilo objevit chodbu, která pokračuje souběžně s puklinou v původním směru Vstupní chodby. Chodba byla zahliněná natolik, že se zpočátku jevila spíše jako plazivka. Započali jsme s kopáním v této chodbě. Vyklízení sedimentů z chodby jsme prováděli do hloubky asi 150 cm, abychom mohli osadit koleje a nakopanou hlínu odvážet v „huntíkách“. Do konce ledna 96 jsme postoupili o 15 m.

Nově objevená chodba má stejný charakter jako Vstupní chodba. Jedná se o 12 m dlouhou, mírně klesající chodbu, na jejímž konci je křížení puklin 35° a 110°. Na tomto křížení je vyvinutá menší prostora, ze které pokračuje chodba ve směru 110°. Dno chodby tvoří jílové sedimenty, ve kterých je značné množství odpadlých stropních desek. Stěny jsou erodované a téměř bez výzdoby. Za křížením puklin je ve stropě chodby vyerodované hladké stropní koryto.

Zajímavé je srovnání polohy Východní a nově objevené chodby s puklinou. Východní chodba klesá ze stropu Dómu splněných přání na výškovou úroveň +3 m oproti puklině. Toto místo je současně 6 m nad nejnižším místem nově objevené chodby. Všechny tři větve vedou stejným směrem (110°), asi 2 m od sebe. Východní chodba je evidentně propojena s puklinou – jedná se o dvě patra jeskyně. Nově objevená chodba měla pravděpodobně odlišný vývoj, což prokazuje její charakter odlišný od charakteru pukliny a Východní chodby.

Nově objevená chodba je v současné době dále vyklízena a její charakter skýtá naději, že bychom se mohli dostat do volných prostor. Za poslední dva roky práce na této lokalitě se délka jeskyně prodloužila ze 120 na 146 m.

 

 


Summary:

After the excavation of collapse in the Splněných přání Dome, the continuation on the entrance passage was found by the Barrandien Caving Club. New passage is slightly descending and has a similar character as the Entrance Passage. It was nearly completely filled with sediments, originally. About 15 m of new passages have been found.