Stará aragonitová jeskyně – 2113
Výsledky prolongačních prací v roce 1990—1991

Jeroným Zapletal, ČSS 1-05 Geospeleos

(Český kras 17; str.55—56; Beroun 1992)

 


 

V minulém sborníku (Zapletal 1990) byly podány informace o novém průzkumu ve Staré aragonitové jeskyni. V dalším období se těžiště prací přesunulo ze sondy na konec plazivky v zadní části jeskyně. Plazivka byla prohloubena pro snadnější odvoz vytěženého materiálu kolečkem. Pokračování chodby je zcela vyplněno tuhými jílovitými sedimenty a rozšiřuje se, strop se zvedá pod úhlem 30° směrem sz. I přes obtížnost těžení se zde do konce roku 1990 podařilo postoupit o ca 8 m. Kopaná chodba je vedena při pravé (sz.) skalní stěně a bylo zde odkryto několik menších dutin s drobnou sekundární kalcitovou výplní.

Pro urychlení a usnadnění dalšího postupu ve ztvrdlých, místy sintrem zpevněných jílů, jsme získali na začátku r.1991 povolení k provádění trhacích prací. Do května 1991 se tak podařilo postoupit o dalších ca 10 m. Na konci této chodby však byly odkryty sedimenty s úklonem vrstev. Tak vyvstává otázka, kde bylo odvodnění jeskyně a jakým směrem bude probíhat další průzkum. Konec jeskyně byl zmapován (viz plán), dále v jeskyni byly prováděny sedimentologické a geofyzikální výzkumy (viz samostatnou zprávu).

 

Technické zajištění:

Jeskyně je osvětlena po celé délce 24 V žárovkami z akumulátoru a zplodiny z odstřelu jsou odsávány pomocí vzduchové turbíny a 24 V elektrického motoru (vzduchové chlazení Robur). Motor 300 W je napájen z baterií 24 V/45 Ah. Zplodiny jsou odvedeny pomocí igelitového rukávu o 50 cm a celá tato soustava je schopná odsát až 3000 m3/hod. V jeskyni jsme vyměnili vstupní dveře a odstranili nebezpečné kameny a suť nad vchodem.