Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou – nálezová zpráva

Jeroným Zapletal

(Český kras 17; str.47,49; Beroun 1992)

 


 

V květnu 1991 při prohlídce terénu byla členy ZO 1-05 Geospeleos objevena jeskyně, která byla později nazvána Hadí jeskyně. Tato jeskyně je v nadmořské výšce 350 m n.m. (údaj je odečten z topografické mapy 1:10 000). Dutina je vytvořena v lochkovských vápencích spodního devonu. Původně jeskyni tvořil několika metrový převis, který se s ústupem svahu zmenšoval až vznikla pouze čtyři metry dlouhá prostora (viz obr. Hadí jeskyně č. 2139). Převis vznikl vyvětráváním podél zlomu o směru sklonu 265°/70°. Tento zlom tvoří západní stěnu převisu.

Při sondážních pracích prováděných v zadní části jeskyně byla objevena keramika ze 16.—17. století a ze století 14. a staré ohniště. Práce na této lokalitě byly zastaveny a nálezy předány do Okresního muzea v Berouně.