Arnika

Michal Kolčava

(Krasová deprese 2; str.29; Praha 1995)

 


 

Zvykněte si na nový název v Českém krasu. Není to hotel, i když v Karlštejnské rezervaci bych se tomu nedivil. Jeskyně, jejíž délka je zatím zanedbatelná, se nachází na začátku rokle Propadlé vody v seskupení drobných závrtů, které se chovají jako občasné ponory.

 

 

Tak byla objevena dne 3.června 1995 v 11 hodin jeskyně Arnika. Za její objevitele lze považovat trojici členů Společnosti Barbora: Libor Urbánek, Kamila Hančová-Pazderková a Michal Kolčava. Ponor v závrtu 111 nenápadně hltal všechnu vodu, která do něho přitékala, což o ostatních říci nelze. Ty většinou nestíhaly. Voda odtékala z metr hluboké pukliny vodorovně do masivu. Jaký byl údiv, když při hloubení prostoru před puklinou zmizela nakopaná hlína v dalším prostoru. Nad ponorem jsme vzápětí vystavěli hráz, neboť kopání by bylo jinak nemyslitelné. Systematickým vypouštěním vody však docházelo k častému strhávání jílu a hlíny dovnitř, což nám později zkomplikovalo postup. Arnika se vlastně stala jeskyní až 4.června, kdy se tam Honza Herget vešel hlavou dolů i s botami. 9.června pokračovaly výkopy a obnažený prostor dosahoval 3 m3. Tu kolega Potkan prohrábl další kanálek a objevila se volná prostůrka, na jejímž dně se po oddeponování suti objevily pukliny, vzájemně na sebe kolmé, vedoucí šikmo dolů se znatelným rozšířením ve spodní časti, ovšem neprůlezné. 10.června se našel hlavní průlezný směr po propadnutí většího balvanu kamsi dolů. V průlezu vadilo několik břitů. Ve středu 14.června v 10:00 jsme pod vedením Karla Žáka a Jardy Kadlece vlili do Arniky 200 litrů vody obsahující 20 kg rozpuštěné kuchyňské soli. Zkoumané vyvěračky Ivan, Ivanka a Kotelna ve Sv. Janu pod Skalou v 6 hodin následujícího dne začaly vykazovat zvýšené množství kationtů sodíku. Mezitím však vyteklo 2500 m3 vody solí neoznačené.

S důkazem že Arnika komunikuje s Ivankou a Ivanem, se rozjely práce 16.června, kdy jsme pronikli úžinou do svislé vykroužené studny 2,5 metrů s bahnem a sutí na dně (to je naše výsypka), kde se voda nadále ztrácela. Ze studny vybíhá strmá puklina končící zúžením. Odhadovaná denivelace Arniky činí 7 metrů. 17.června Šťov narazil na další volné kanály, a to na začátku výkopu na svislé ose závrtu – leč byly o ničem. Těchto prolongačních prací se zúčastnilo ještě několik dalších kolegů. Za správu ChKO se zde potil Ondřej Jäger, za spolek přátel tajných agentů záhadný ian xeron, dále Jakub Kerhat, který touto cestou zasílá V. Vojířovi srdečný pozdrav z lepší skupiny, a mnoho barboráků.

Nejnovější kladenské akce na Arnice, prováděné v srpnu a září dosáhly příjemného rozšíření chodby na tři metry, situaci trochu ztrpčuje její výška 15 cm.

Vzkaz pro ochranáře: při výkopech neopouštíme značenou cestu.