Svatý Jan pod Skalou – Stydlé vody (zpráva k výjimce)

Pavel Bosák

(MS; ČSS ZO 1-01 Český kras; 1 strana; Archiv ČSS; Praha 1987)

 

(Poznámka MK: jedná se o lokalitu Vlčí jámy – závrt 104, nacházející se při zelené turistické značce nedaleko rozcestí s červenou značkou nad údolím/roklí Propadlé vody.)

 


 

Práce na lokalitě Svatý Jan pod Skalou (kostel) se soustředily na dokumentaci krasových dutin v kostele a na dvoře přilehlé klášterní budovy (ve správě MV ČSR). Bylo provedeno mapování dutin, zbývá dokončit napojení měřického tahu teodolitem na státní výškopisné značky. Po dokončení prací bude elaborát předán MV ČSR.

Práce na lokalitě Stydlé vody, otvírka závrtu, byla od počátku narušena pozdním udělením výjimky, což po delší dobu znemožňovalo jakékoliv technické práce na lokalitě. Byla tak ztracena více než sezóna. Zpočátku byla provedena výstavba těžního zařízení (mostek a trojnoh). Vykopáno bylo cca 1 m materiálu a zapaženo. Po sněhovém tání byl závrt opět v „neporušené podobě“, výkop zaplněn hlinami. Opětně bylo exhumováno přes 1 m a to se opakovalo poněkolikráte po velkých deštích a snězích. V té době současně bylo projektováno pažení komínu. Byly podniknuty mnohé terénní studijní výjezdy, zvláště do s. části Moravského krasu a zkoumány jejich zkušenosti a postupy, které všechny byly shledány jednak materiálově nedostupnými, jednak nezabezpečujícími bezpečnost výkopu. Projekce a hledání vhodných způsobů pažení byly ukončeny roku 1985, kdy skončila výjimka. Koncem r. 1985 byl proveden vrt ruční soupravou G 10, do celkové hloubky více než 12,5 m pod povrch terénu ze dna výkopu. Ukázalo se, že celý profil je tvořen střídajícími se světlejšími a tmavějšími laminami holocénních hlin. Na skálu naraženo nebylo.

Vzhledem k tomu, že tento projekt je jedním z největších v Českém krasu a srovnatelný pouze se zmáháním závrtů v Moravském krasu, máme zajištěnu spolupráci dvou dalších ZO ČSS (1-03 a nové 1-09), pokud ovšem bude výjimka obnovena. Nutno počítat se zhruba 30—50 m hlubokou šachtou a pokud bude něco objeveno, obáváme se, že bude nutno postupovat podle osvědčeného receptu – pokud jeskyně neexistuje, musíme ji vykopat.