Průvodce po jeskyních na Sněžníku

Ivana „Ivík“ Kubešová, Dan „Hasič“ Hölzl

(e-MS – původní webová zpráva; 2008)

(Poznámka MK: tyto lokality se nenacházejí v podzemí fluoritového dolu, ale v okrajových skalách vrcholové planiny.)

 


I.A Severní strana

1. Kalich

Obtížnost: S1 – lehké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24.2.2008.

Popis: Vchod do jeskyně je v údolní stěně masivu Kóta 107. U paty masivu trojúhelníkovitým vstupem do nízké chodby, tou cca 7 metrů přes stupeň do komory (vklíněné balvany!) a nahoru krátce komínem ke knize. Na stěnách jeskyně jsou drobné fluoritové žilky.

GPS: N 50°47.703′, E 14°05.919′.

Přístup: Vchod je asi 20 metrů východně od údolní stěny masivu Trubadúr. U vchodu je symbol kalicha. Pozor na vklíněné balvany v komoře.

Výbava: helma, čelovka.

 

2. Maltézský sklep

Obtížnost: S2 – mírně těžké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24.2.2008.

Popis: Hladkým komínem v masivu (slaňovací borhák) slanit asi 6 metrů na dno. Východní chodbou úzkým průlezem do komory a dále do komůrky, ve které je kniha.

GPS: N 50°47.805′, E 14°06.142′.

Přístup: Komín se nachází cca 50 metrů západně od masivu Bubeník. U vchodu je symbol maltézského kříže.

Výbava: helma, čelovka, 15metrové lano, slaňovací a stoupací pomůcky.

 

3. Ajnclík

Obtížnost: S2 – mírně těžké.

Prvosestup: D. Hölzl, březen 2008.

Popis: Trojúhelníkovým vstupem pod balvanem. Východně zářezem (2 metry), dále zlomem do malé komůrky, kde je kniha.

GPS: N 50°47.810′, E 14°06.143′.

Přístup: Jeskyně se nachází zhruba 15 metrů severně od vchodu do Maltézského sklepa. U vchodu je symbol X. V sousedství je Petrův sklep.

Výbava: čelovka.

 

4. Petrův sklep

Obtížnost: S1 – lehké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24.2.2008.

Popis: Sestoupit do rokle pod balvanem. Západní chodbou asi 7 metrů, dále přes stupeň do místnosti, kde je kniha.

GPS: N 50°47.804′, E 14°06.147′.

Přístup: Jeskyně se nachází západně od masívu Hemrovka. Vchod je asi 30 metrů severovýchodně od vstupu do Maltézského sklepa mezi balvany. U vchodu je symbol rybičky.

Výbava: helma, čelovka.

 

5. Perunova chodba

Obtížnost: S1 – lehké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24.2.2008.

Popis: Komínovitou šachtou slanit asi 7 metrů, východně do stupňovité chodby, na jejím konci je kniha.

GPS: N 50°47.815′, E 14°06.167′.

Přístup: Od západní hrany masivu Hemrovka 15 metrů mezi balvany. Dvacet metrů západně se nachází jeskyně Petrův sklep.

Výbava: helma, čelovka, 15metrové lano, slaňovací a stoupací pomůcky.

 

6. Šikmá chodba

Obtížnost: S1 – lehké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24.2.2008.

Popis: Chodbou asi 12 metrů šikmo vzhůru přes stupeň ke knize. Pozor na vklíněné balvany ve stropu chodby.

GPS: N 50°47.881′, E 14°06.354′.

Přístup: Jeskyně je v horní části západní stěny masívu Ponocný, cca 300 metrů východně od Maltézského sklepu. U vchodu je šipka a křížek.

Výbava: helma, čelovka.

 

7. Chodba do masivu Berta

Obtížnost: S3 – středně těžké.

Prvosestup: D. Hölzl, 11.3.2008.

Popis: Od východní strany masivu zářezem asi 12 metrů (lišta) na jeho konec a dolů. Kniha zatím není.

GPS: N 50°47.888′, E 14°06.386′.

Přístup: V horní části stěny masivu Berta. Spustit se do poloviny komína do vhloubení a východně zářezem do masivu. Cestou je bílý křížek a uvnitř symbol zářezu. Je možné si spustit lano stropem a odjistit se proti zaklínění se v zářezu.

Výbava: helma, čelovka.

 

 


I.B Jižní strana

8. Stříbrná díra

Obtížnost: S2 – mírně těžké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, O. Volák, 12.2.2008.

Popis: Zarostlým otvorem od jihovýchodu pod velkým kamenem do rokliny se stropem z balvanů. Asi 12 m ke stupni (vhodné si nechat viset kus lana pro výstup), přes něj 3 m dolů. Zužující se štěrbinou (8 metrů) ke knize.

GPS: N 50°47.951′, E 14°07.117′.

Přístup: Jeskyně je u masivu Kominík (za masivem Evropa směrem na východ). Po dešti a při tání je dobré mít kombinézu a kotníčkovou obuv. Díky vodě se tu daří lišejníkům, které při nasvícení vytvářejí dojem stříbrných stěn.

Výbava: helma, čelovka, kus lana na zdolání 3metrového stupně.

 

9. Žiletka

Obtížnost: S3 – středně těžké.

Prvosestup: D. Hölzl – I. Kubešová, 10.6.2008.

Popis: Nástup zářezem orientovaným na Z pod velkým kamenem, štěrbinou pod vklíněný balvan (balvan je možno přelézt nebo podlézt) a cca 15 metrů ke knize.

GPS: N 50°47.951′, E 14°07.117′.

Přístup: Na polovině cesty mezi masivy Kominík (vchody do jeskyní Stříbrná díra a Temný komín) a Evropa je masiv Asie. U nástupu cesty Výstupový komín (na dolezu komína je tmavý dobírací borhák) v Z stěně je na velké zarostlé terase dole v komíně vchod do jeskyně.

Výbava: helma, čelovka.

 

10. Malá štola

Obtížnost: S2 – mírně těžké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, C. Suchý, 24.12.2007.

Popis: Vchodem (od východu) ohraničeným kamennou zídkou do komory. Dále cca 3 metry rovně. Pak chodbou asi 3 metry směrem zpátky. Vlevo trojúhelníkovým otvorem plazivkou (pozor na zaklínění, doporučujeme co nejméně oblečení) 2 metry do malé chodby. Zde je kniha.

GPS: N 50°47.729′, E 14°06.873′.

Přístup: Malá štola je 15 metrů pod masivem Rohlik. Jeskyně vede pod velkým balvanem, který vystupuje ze suťoviska.

Výbava: helma, čelovka.

 

 


II. Průvodce po jeskyních na Modřínu (Zlomisko)

(1 km na JZ od obce Sněžník)

1. Sklepení pana J. K.

Obtížnost: S1 – lehké.

Prvosestup: D. Eminger – I. Kubešová, D. Hölzl, 16.3.2008.

Popis: Vstup je možný výrazným trojúhelníkovitým vchodem vedoucím do místnosti – bivaku nebo dvěma komíny nacházejícími se cca 3 metry nalevo od hlavního vchodu. Z bivaku krátce chodbou do komory, kde je umístěna kniha, nebo lehkou plazivkou vlevo do další komory a z ní vzhůru do dalšího bivaku, kterým je též možný vstup.

Varianta Komora: Naproti hlavnímu vchodu komínem nahoru do podlouhlé komory (mužík). Ve sklepení iniciály J.K. vyryté v horním bivaku.

GPS: N 50°46.679′, E 14°04.648′.

Přístup: Jeskyně se nachází v těsné blízkosti (cca 10 metrů na JZ) od úpatí Strážce Zlomiska. Vchod je označený křížkem.

Výbava: helma, čelovka.

 

2. Pavučina

Obtížnost: S1 – lehké.

Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, 26.3.2008.

Popis: Do místnosti (více vstupů), severní chodbou, dále odbočit na Z a do komory, kde je kniha.

GPS: N 50°47.692′, E 14°04.716′.

Přístup: Pavučina je 50 metrů Z od jeskyně Jana a Petr a Z od jeskyně Španělská bota. Vchod je označený křížkem.

Výbava: helma, čelovka.

 

3. Španělská bota

Obtížnost: S3 – středně těžké.

Prvosestup: I. Kubešová a D. Hölzl, P. Henke, 27.3.2008.

Popis: Úzkým (!) vstupem mezi blokem a masivem komínem dolů (5 metrů), boční západní chodbou (10 metrů) ke knize.

GPS: N 50°47.692′, E 14°04.716′.

Přístup: Západně (50 metrů) od jeskyně Jana a Petr. Vchod je označený křížkem.

Výbava: helma, čelovka, komín je možno odjistit krátkým lanem.

 

4. Jóžinova díra

Obtížnost: S3 – středně těžké.

Prvosestup: D. Hölzl a I. Kubešová, 1.3.2008.

Popis: Východně vchodem přes stupeň do komory, východně zalomeným otvorem do malé komory ke knize.

GPS: N 50°46.686′, E 14°04.687′.

Přístup: Jeskyně leží 5 metrů JZ od hlavního vchodu do Zlomiskové sluje. Vchod je označený křížkem.

Výbava: helma, čelovka.

 

5. Keltská studna

Obtížnost: S2 – mírně těžké (všechny varianty sestupu).

Prvosestup: D. Hölzl – I. Kubešová, 27.3.2008.

Popis:

1. normální sestup vlevo – podlouhlým zalomeným vstupem přes dvě komory větším otvorem k bloku. Sestup západní chodbou vlevo ke společné knize.

2. normální sestup vpravo – od bloku vpravo otvorem chodbou dolů ke společné knize.

3. varianta – podlouhlým zalomeným vstupem, z druhé druhé komory štěrbinou ke společné knize.

GPS: N 50°46.683′, E 14°04.699′.

Přístup: Jeskyně leží 15 metrů JV od Zlomiskové sluje. Orientační bod – dva hroty. Vchod je označený křížkem.

Výbava: helma, čelovka.