Propad v lomu Nový Čížovec u Trněného Újezda v Českém krasu

Václav Cílek

(Speleo 21; str.36—37; Praha 1996)

 


 

Při orientační pochůzce po dnes již opuštěném lomu Nový Čížovec, který leží v těsné blízkosti historického lomu Čížovec, kde svého času ležela nejhlubší propast Českého krasu (31 m, 1951, odtěžena) a kde O. Jäger popsal několik jeskyní (1993) byla na druhé etáži v jeho střední části přibližně uprostřed lomové plochy nalezena propástka 2,7 m hluboká. Jedná se o nově (jaro 1995) vzniklý propad puklinového, na obou koncích se zužujícího tvaru o rozměrech asi 2,5×1,5 m, který je podobný propadu na horní etáži lomu Paraple u naučné stezky. Nález je překvapující vzhledem k tomu, že v celém značně rozsáhlém lomu nejsou a nebyly (on se po nich nikdo pořádně nedíval) nalezeny žádné podzemní krasové jevy. Vzhledem k povaze zdejších vápenců, které krasovění dobře vzdorují, nepředpokládám, že by se jednalo o speleologicky nadějnou lokalitu.

 

(Poznámka MK: ona svého času nejhlubší propast Českého krasu (27-001) neležela v lomu Starý Čížovec, ale v nedalekém lomu Holý vrch.)


Literatura: