Voduvzdorná impregnace papíru

Martin Sluka

(Český kras 4; str.96; Beroun 1979)

 


 

V naší skupině používáme už delší čas při mapování milimetrový papír impregnovaný polystyrénem. Takto upravený papír odolává vlhkosti a vodě, je mechanicky pevnější, dá se omývat a při gumování se neporušuje povrch. Dá se na něj psát tužkou, propiskou i fixem.

Postup při impregnování je velmi jednoduchý: ve vhodném rozpustidle (aceton, toluen, chloroform nebo ředidlo na syntetické nátěrové hmoty) rozpustíme přiměřené množství pěnového polystyrenu (ca 5 g na 100 ml), jednotlivé listy papíru ponoříme do roztoku, otřeme přebytečný roztok a naimpregnovaný papír usušíme. Čím koncentrovanější roztok použijeme, tím bude impregnační vrstva hrubší, ale příliš koncentrované roztoky už nedávají kvalitní rovný povrch. Je lepší vícekrát opakovat impregnaci řidším roztokem. Při sušení papírů je možno použít proud teplého vzduchu z fénu nebo z vysavače.

POZOR!! Všechna použitá rozpouštědla jsou zdraví škodlivé nebezpečné hořlaviny a jejich páry tvoří se vzduchem výbušné směsi. Musíme pracovat v dobře větrané místnosti bez otevřeného ohně.

Samozřejmě je možno tímto postupem impregnovat nejen milimetrový papír, ale i každý jiný podobný materiál.