Expedice Taurus 92

Ondřej Jäger

(Speleofórum 1993 /12/; str.29—30; Brno 1993)

(Poznámka MK: v místních názvech byla oproti originálu mírně upravena turecká diakritika.)

 


 

Na přelomu srpna a září roku 1992 navštívilo osm členů ZO 1-05 ČSS GEOSPELEOS (L. Balý, M. Hota, O. Jäger, M. Nešvera, L. Rohan, P. Schmidt, P. Vlasák, J. Zapletal) krasové terény Západního Tauru. Na rozdíl od předcházejících dvou expedic do této oblasti (Speleofórum 1990 a 1991), kdy jsme zpracovávali plošně rozsáhlá území, jsme se letos zaměřili výhradně na jeden objekt. Byla jím jeskyně Altınbeşik – Düdensuyu. Jedná se o vývěrovou jeskyni, u níž je předpoklad, že odvodňuje rozsáhlou část pohoří Taurus na pravém břehu řeky Manavgat. Hardcastle a Schmitt (1987) předpokládají její spojitost s poljem Kembos, ležícím 40 km severněji u obce Derebucak.

Jeskyně se nachází 1200 m VSV od vesnice Ürünlü. Velkolepý portál tvořící ústí jeskyně leží v malém bočním údolí cca 150 m nade dnem kaňonu řeky Manavgat. Řeka Manavgat se vlévá do Středozemního moře asi 100 km východně od Antalye. Typickým znakem Altın Beşiku je soustava jezer, které mají své hladiny v různých nadmořských výškách. Některá jezera jsou od sebe oddělena až několik desítek metrů vysokými sintrovými vodopády. Za vysokých vodních stavů vystoupá voda v jeskyni do takové výše, že je v celé své délce protékána. Tento poznatek nasvědčuje tomu, že za nižších vodních stavů tvoří jezera jen zavěšená voda v různých úrovních. Případné sifony by tak neměly být „nekonečné“. Jeskyně byla mapována v letech 1982—1986 německými speleology. Mapovaná délka dosáhla 2500 m.

Jeskyni jsme navštívili již v roce 1989. Tenkrát jsme provedli několik speleopotápěčských pokusů o proniknutí do dalších prostor, bohužel bez větších úspěchů. Také jsme vytipovali několik dalších míst vhodných pro potápění. Vzhledem k velmi náročnému transportu materiálu jak k jeskyni, tak v jeskyni samé, jsme se rozhodli uspořádat samostatnou akci jenom na tuto lokalitu.

Před jeskyní jsme se objevili opět 3.září 1992. To jsme již měli za sebou několik né zrovna příjemných setkání se srbskou policií a armádou z naší cesty po Jugoslávii. Při pohledu na nádherné vstupní jezero jsme však na vše špatné zapomněli a vrhli se s nadšením do zajímavější činnosti. Zatím co část expedice vystrojovala 43 m vysokou stěnu nad vstupním jezerem, ostatní snesli k jeskyni potápěčský materiál od naší Avie, zaparkované ve vesnici Ürünlü. Druhý den jsme již pracovali naplno v jeskyni. Na prvních dvou jezerech jsme zanechali čluny. Třetí, a bohužel náš poslední člun jsme museli přenášet s ostatním materiálem dále do jeskyně. Celkem je v Altın Beşiku známo 8 jezer. Osmé, poslední jezero, bylo naším cílem. Po jeho dosažení jsme začali potápěčský průzkum. Po dvaceti minutách M. Hota proplaval 100 m dlouhý a 15 m hluboký sifon a vynořil se v dosud neznámých prostorách. Od této chvíle nám zbylý čas expedice vyplnila dokumentace a průzkum nové části jeskyně.

Charakterem se tato část jeskyně neliší od již známých prostor. Asi 30 m široká a místy stejně vysoká, původně freatická chodba, střídavě klesá a stoupá. Na několika místech je nutno k pokračování překonat skalní stupně, či jezera. V jednom místě bylo nutno překonávat 3 m dlouhý sifon. Během pobytu však vodní hladina v tomto sifonu poklesla na takovou úroveň, že došlo k jeho otevření. Jeskyně končí dalším sifonem, ale za něj se letos již nedostaneme. Musíme transportovat veškerý materiál až do vesnice Ürünlü. Zde nás také čeká poslední překvapení. Nějaký chtivý Turek nám za naší nepřítomnosti ulomil z dopravního prostředku všechny čtyři přídavné světlomety. Ani tato příhoda nemůže pokazit naše uspokojení z nových objevů.

 

 

Nově objevenou část jsme mapovali do měřítka 1:400. Zde předkládáme překreslenou verzi, zmenšenou. Celková délka nových prostor dosahuje 2000 m.

Barevné foto viz zadní strana přebalu.

 


Expedition Taurus 92 (Turkey)

Eight members of the Geospeleos Caving Club (Prague) realised an expedition to the outflow (resurgence?) cave Altın Beşik in the Western Taurus Mts. at the turn of August and September 1992. The entrance of the cave is situated 150 m above the bottom of the Manavgat River. The expedition succeeded in penetration through the hundred meters long sump behind the VIII. lake and the divers reached new dry caves. The extension of total length 2000 m was surveyed. The total length of the cave was changed from 2,5 km, known till 1992, to 4,5 km.

Photographs see on the back cover.