Altınbeşik: Cesty ke Zlaté kolébce

Altınbeşik: Journeys to the Golden Cradle

Evžen Janoušek a kolektiv

(kniha ČSS; str.1—136; 1 vložená mapa; Praha 2018)
(Uvádíme obsah publikace a literaturu)

viz také: Altınbeşik – virtuální prohlídka

 


Obsah:

 
Úvodem 4
Taurus 2013 8
Expedice se ruší! 10
Zpráva z expedice Taurus 2013 11
  Základní údaje o expedici 11
  Průběh expedice 12
  Výsledky expedice 15
Expedice Taurus 2013 – deník Evžena Janouška 20
Taurus 2014 30
Zpráva z expedice Taurus 2014 32
  Průběh expedice 33
  Výsledky expedice 36
Expedice Taurus 2014 – deník Evžena Janouška 45
Taurus 2015 54
Zpráva z expedice Taurus 2015 56
  Průběh expedice 57
  Výsledky expedice 59
Expedice Taurus 2015 – deník Ondry Jägera (Doktora) 62
Expedice Taurus 2015 – deník Evžena Janouška (Gina) 84
Taurus 2016 94
Zpráva z expedice Taurus 2016 96
  Průběh expedice 99
  Varování! 99
  Radiotest 101
  Výsledky měření 102
  Technické parametry použitého zařízení 103
Expedice Taurus 2016 – deník Ondry Dufka (Inža) 104
Expedice Taurus 2016 – deník Evžena Janouška (Gino) 115
 
Přehled zkoumaných krasových jevů v okolí jeskyně Altınbeşik 125
Účastníci expedic Taurus 2013—2016 128
Shrnutí 130
Literatura 133
Poděkování 134

 


Literatura: