24-026 Arnoldka – souřadnice

Měřili: Michal Kolčava, David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Petr Novák, Jiří Bruthans, Zdeněk Matějka, Michal Novák, Tomáš Ebermann, Daniel Javora, Jakub Kerhat, Patrik Večeřa, Daniel Šaroch, Jan Voráček, Matěj Schnabl, Marika Kučerová, Petr Kratochvíl a další – podrobněji viz „Měřický deník“ na konci tabulky.

Výpočet a vyrovnání: David Kaifoš programem Barbora, Michal Kolčava.

Měřeno: 9.10.1993—5.7.1994; 4.6.2016 (bod 50.5); 25.3.—22.7.2023; podrobně viz „Měřický deník“ na konci tabulky.

Souřadnice WGS-84 (bod 2426/I): φ = 49,963389° N; λ = 14,166583° E.

Meridiánová konvergence (divergence, gama): γ = 8,015° (8,906g).

Aktualizace: 25.7.2023 MK.

 

Bod Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv Lokalizace
Y X H h
2426/I 762 787,77 1 054 160,76 401,63 0,00 Horní vchod
2426/II 762 738,89 1 054 172,18 375,21 −26,42 Dolní (objevný) vchod
2432 762 724,11 1 054 135,18 373,47 −28,16 vchod Štěpánské propástky (zasypáno)
2451 762 729,77 1 054 163,26 382,27 −19,36 vchod jeskyně Brutuson
1 762 788,21 1 054 161,23 400,96 −0,67 Horní vchod (bod zabetonován)
1N 762 788,79 1 054 161,69 401,18 −0,45 Horní vchod (nový bod)
2 762 787,09 1 054 159,42 399,72 −1,91 Vstupní šachta (bod vyřazen)
2N 762 787,00 1 054 159,35 400,98 −0,65 Vstupní šachta (nový bod)
3 762 787,65 1 054 160,02 398,73 −2,90 Vstupní šachta
4 762 786,34 1 054 160,05 398,67 −2,96 Vstupní šachta
5 762 786,34 1 054 160,05 391,17 −10,46 Vstupní šachta
5.1 762 785,40 1 054 160,12 391,94 −9,69 Vstupní šachta (nestabilizováno)
5.2 762 783,34 1 054 162,62 394,89 −6,74 Vstupní šachta, odbočná úžina (nestabilizováno)
6 762 784,01 1 054 159,76 388,88 −12,75 Vstupní šachta
7 762 786,35 1 054 157,35 387,10 −14,53 Mezižebříková chodba
8 762 790,52 1 054 152,35 382,88 −18,75 Mezižebříková chodba
9 762 792,67 1 054 149,22 379,60 −22,03 Mezižebříková chodba
9.1 762 792,48 1 054 148,37 379,50 −22,13 Mezižebříková chodba, nároží (nestabilizováno)
9.2 762 794,48 1 054 146,10 379,16 −24,47 Mezižebříková ch., konec úžiny (nestabilizováno)
10 762 789,04 1 054 150,97 377,97 −23,65 Mezižebříková chodba, druhý žebřík
11 762 786,62 1 054 153,40 376,51 −25,12 Srdcová chodba, puklina za žebříkem
11.1 762 784,06 1 054 156,38 377,52 −24,11 Srdcová chodba, pokračování (nestabilizováno)
12 762 789,04 1 054 150,97 374,60 −27,03 Srdcová chodba, u žebříku
13 762 787,95 1 054 150,94 374,87 −26,76 puklina s pizolity pod žebříky (Čtrnáctka)
14 762 783,46 1 054 148,37 374,96 −26,67 puklina s pizolity pod žebříky (Čtrnáctka)
14.1 762 783,29 1 054 148,70 375,03 −26,60 Čtrnáctka, zúžení (nestabilizováno)
14.2 762 780,61 1 054 148,46 375,90 −25,73 Čtrnáctka (nestabilizováno)
14.3 762 779,44 1 054 149,11 376,16 −25,47 Čtrnáctka (nestabilizováno)
14.4 762 778,27 1 054 151,30 377,14 −24,49 Čtrnáctka, další úžina (nestabilizováno)
15 762 791,13 1 054 145,62 371,40 −30,23 Srdcová chodba, rozcestí u Tobogánu
16 762 793,65 1 054 144,29 369,93 −31,70 Srdcová chodba
16.1 762 793,03 1 054 143,76 370,53 −31,10 Srdcová chodba (nestabilizováno)
16.2 762 796,37 1 054 146,25 377,84 −23,79 Srdcová chodba, komín (nestabilizováno)
17 762 796,89 1 054 140,65 368,01 −33,62 Příbův dóm
18 762 799,00 1 054 132,40 364,14 −37,49 Příbův dóm
18.1 762 805,03 1 054 128,54 368,62 −33,01 Příbův dóm, stropní koryto (nestabilizováno)
18.2 762 799,00 1 054 133,77 362,08 −39,55 Příbův dóm, pod Sekerou (nestabilizováno)
18.3 762 796,25 1 054 135,53 363,07 −38,56 Příbův dóm, odbočka pod Sekerou (nestabilizováno)
19 762 801,02 1 054 125,13 358,75 −42,88 Příbův dóm
20 762 803,78 1 054 129,02 359,99 −41,64 Příbův dóm
21 762 808,32 1 054 127,26 357,51 −44,12 Příbův dóm, Malý dóm
22 762 812,80 1 054 125,33 354,77 −46,86 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
23 762 817,63 1 054 121,41 351,27 −50,36 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
24 762 820,63 1 054 120,15 350,06 −51,57 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
25 762 824,85 1 054 113,39 345,53 −56,10 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
26 762 827,12 1 054 110,80 342,88 −58,75 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
27 762 828,03 1 054 106,83 341,26 −60,37 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
28 762 832,25 1 054 102,11 337,37 −64,26 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
29 762 834,04 1 054 098,92 332,74 −68,89 Balvaniště
30 762 837,43 1 054 096,84 329,90 −71,73 Balvaniště
31 762 841,17 1 054 094,14 327,54 −74,09 Balvaniště
32 762 841,98 1 054 093,10 325,93 −75,70 Struhadlo
33 762 844,79 1 054 091,19 324,34 −77,29 dolní rozcestí do Štěpánovy chodby
33.1 762 844,59 1 054 092,84 324,89 −76,74 odbočka pod Struhadlem (nestabilizováno)
33.2 762 844,47 1 054 094,22 325,69 −75,94 odbočka pod Struhadlem (nestabilizováno)
34 762 846,34 1 054 091,25 323,91 −77,72 dolní rozcestí do Štěpánovy chodby
35 762 846,20 1 054 088,78 323,06 −78,57 Táborový dómek
36 762 848,87 1 054 086,70 321,07 −80,56 Táborový dómek
36.1 762 846,65 1 054 084,75 321,46 −80,17 Táborový dómek (nestabilizováno)
36.2 762 844,80 1 054 087,91 320,81 −80,82 Táborový dómek, lalok (nestabilizováno)
37 762 851,17 1 054 084,40 319,37 −82,26 Táborový dómek
38 762 850,00 1 054 083,18 317,83 −83,80 Táborový dómek
39 762 856,47 1 054 078,52 315,68 −85,95 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
39.1 762 859,94 1 054 074,69 314,20 −87,43 odbočka pod Táborovým d. (nestabilizováno)
39.2 762 860,52 1 054 072,23 314,49 −87,14 odbočka pod Táborovým d. (nestabilizováno)
40 762 863,11 1 054 075,21 312,52 −89,11 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
41 762 864,88 1 054 073,08 310,81 −90,82 Kleštěnice
42 762 868,69 1 054 074,45 307,84 −93,79 Hlavní tah, pod Kleštěnicí
42.1 762 868,01 1 054 074,80 308,06 −93,57 odbočka nad Kleštěnicí (nestabilizováno)
42.2 762 866,27 1 054 077,47 309,90 −91,73 odbočka nad Kleštěnicí (nestabilizováno)
43 762 870,33 1 054 073,18 306,98 −94,65 plazivky nad Jezerním dómem
44 762 870,11 1 054 070,32 307,76 −93,87 Jezerní dóm
45 762 867,83 1 054 070,37 308,56 −93,07 Jezerní dóm
46 762 871,28 1 054 064,82 304,81 −96,82 Jezerní dóm
47 762 873,34 1 054 061,95 301,56 −100,07 Jezerní dóm
48 762 876,73 1 054 054,85 298,78 −102,85 Jezerní dóm, propast na jezero
49 762 876,97 1 054 050,34 294,37 −107,26 dno Hlavního tahu
50 762 880,19 1 054 048,02 293,71 −107,92 dno Hlavního tahu
50.1 762 877,96 1 054 048,45 292,83 −108,80 dno Hlavního tahu (původně 50A)
50.2 762 878,90 1 054 050,17 292,17 −109,46 dno Hl.tahu, ústí propástky (nestabilizováno; pův.50B)
50.3 762 878,90 1 054 050,17 290,68 −110,95 dno Hl.tahu, svah dna propástky (nestabil.; pův.50C)
50.4 762 877,96 1 054 048,45 291,53 −110,10 dno Hl.tahu, hrdlo sondy (nestabilizováno; pův.50D)
50.5 762 879,01 1 054 048,83 292,31 −109,32 vrchol tlakového čidla (nestabilizováno; pův.50E)
51 762 883,78 1 054 044,47 296,88 −104,75 síň U Krápníku
51.1 762 883,77 1 054 044,59 295,02 −106,61 síň U Krápníku (nestabilizováno)
51.2 762 884,98 1 054 042,72 294,70 −106,93 síň U Krápníku (nestabilizováno)
51.3 762 884,85 1 054 046,21 301,05 −100,58 síň U Krápníku, komín (nestabilizováno)
52 762 887,41 1 054 049,28 298,11 −103,52 spojka U Krápníku – U Sněhuláka
53 762 886,72 1 054 049,59 298,03 −103,60 spojka U Krápníku – U Sněhuláka
54 762 890,81 1 054 054,86 301,44 −100,19 síň U Sněhuláka
54.1 762 892,02 1 054 051,75 300,49 −101,14 síň U Sněhuláka (nestabilizováno)
55 762 885,84 1 054 058,11 303,60 −98,03 Netopýří dóm
55.1 762 883,50 1 054 057,75 303,52 −98,11 Netopýří dóm (nestabilizováno)
56 762 883,92 1 054 063,09 304,46 −97,17 Netopýří dóm
57 762 878,26 1 054 068,45 304,60 −97,03 Netopýří dóm
57.1 762 879,75 1 054 067,59 304,31 −97,32 Netopýří dóm (nestabilizováno)
57.2 762 877,89 1 054 069,93 304,80 −96,83 Netopýří dóm (nestabilizováno)
58 762 875,45 1 054 068,52 304,65 −96,98 Spojka DP (David – Petr)
59 762 875,56 1 054 067,66 304,54 −97,09 Spojka DP (David – Petr)
60 762 873,46 1 054 065,00 305,34 −96,29 Spojka DP (David – Petr)
61 762 871,93 1 054 072,37 306,80 −94,83 plazivky nad Netopýřím dómem
62 762 874,17 1 054 071,14 307,86 −93,77 plazivky nad Netopýřím dómem
62.1 762 875,31 1 054 071,12 308,12 −93,51 plazivky nad Netopýřím dómem (nestabilizováno)
62.2 762 876,67 1 054 070,16 307,04 −94,59 plazivky nad Netopýřím dómem (nestabilizováno)
63 762 873,14 1 054 070,62 305,58 −96,05 komůrka nad Netopýřím dómem
64 762 869,97 1 054 063,91 301,79 −99,84 Jezerní dóm
65 762 854,65 1 054 080,72 316,50 −85,13 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
65.1 762 855,13 1 054 081,48 315,89 −85,74 pod Táborovým dómkem (nestabilizováno)
65.2 762 856,68 1 054 079,92 314,36 −87,27 pod Táborovým dómkem (nestabilizováno)
66 762 853,96 1 054 082,07 315,72 −85,91 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
67 762 852,67 1 054 083,22 316,86 −84,77 Táborový dómek
68 762 847,92 1 054 090,10 323,72 −77,91 dolní plazivka do Štěpánovy chodby
69 762 852,11 1 054 092,47 324,67 −76,96 Štěpánova chodba
70 762 852,45 1 054 090,09 323,06 −78,57 Štěpánova chodba
70.1 762 854,55 1 054 087,68 321,71 −79,92 Štěpánova chodba (nestabilizováno)
70.2 762 855,48 1 054 086,10 321,10 −80,53 Štěpánova chodba (nestabilizováno)
71 762 848,85 1 054 096,98 329,04 −72,59 Štěpánova chodba
72 762 846,75 1 054 098,23 330,51 −71,12 Štěpánova chodba
73 762 845,89 1 054 101,62 332,78 −68,85 Štěpánova chodba
73.1 762 844,44 1 054 103,92 332,35 −69,28 Štěpánova chodba (nestabilizováno)
73.2 762 844,65 1 054 102,30 333,97 −67,66 Štěpánova chodba (nestabilizováno)
73.3 762 842,66 1 054 104,18 335,30 −66,33 Štěpánova chodba (nestabilizováno)
74 762 845,26 1 054 096,12 327,84 −73,79 horní plazivka do Štěpánovy chodby
75 762 844,01 1 054 095,66 327,95 −73,68 horní plazivka do Štěpánovy chodby
76 762 841,74 1 054 095,59 329,62 −72,01 horní plazivka do Štěpánovy chodby
77 762 839,36 1 054 098,62 331,75 −69,88 Balvaniště
78 762 836,44 1 054 103,92 335,01 −66,62 Slepá síň
78.1 762 836,99 1 054 103,36 334,71 −66,92 Slepá síň (nestabilizováno)
78.2 762 837,90 1 054 105,06 336,32 −65,31 Slepá síň (nestabilizováno)
78.3 762 838,76 1 054 103,61 333,46 −68,17 Slepá síň (nestabilizováno)
78.4 762 836,31 1 054 102,49 334,92 −66,71 Slepá síň (nestabilizováno)
78.5 762 834,48 1 054 102,82 335,32 −66,31 Slepá síň (nestabilizováno)
79 762 829,16 1 054 109,48 340,97 −60,66 Průhledová plazivka
80 762 832,92 1 054 111,46 342,32 −59,35 Průhledová plazivka
80.1 762 833,89 1 054 112,35 343,20 −58,43 Průhledová plazivka (nestabilizováno)
80.2 762 834,52 1 054 111,75 343,42 −58,21 Průhledová plazivka (nestabilizováno)
80.3 762 837,56 1 054 113,31 343,84 −57,79 Průhledová plazivka (nestabilizováno)
81 762 826,68 1 054 104,62 336,43 −65,20 Bistro
82 762 827,06 1 054 102,71 335,81 −65,82 Bistro
82.1 762 827,91 1 054 101,39 335,32 −66,31 Mazutová plazivka (nestabilizováno)
82.2 762 829,39 1 054 098,62 333,16 −68,47 Mazutová plazivka (nestabilizováno)
83 762 825,21 1 054 104,96 336,82 −64,81 Bistro
84 762 824,14 1 054 106,86 338,83 −62,80 Bistro
85 762 822,33 1 054 108,55 340,90 −60,73 Bistro
85.1 762 822,71 1 054 109,24 338,17 −63,46 Bistro, propástka (nestabilizováno)
86 762 821,96 1 054 110,44 341,19 −60,44 Bistro
86.1 762 821,93 1 054 110,74 341,19 −60,44 Bistro (nestabilizováno)
86.2 762 818,83 1 054 112,74 342,72 −58,91 Bistro, odbočka (nestabilizováno)
86.3 762 816,87 1 054 113,44 343,62 −58,01 Bistro, odbočka (nestabilizováno)
87 762 820,42 1 054 114,35 343,55 −58,08 Bistro
88 762 818,64 1 054 116,34 345,82 −55,81 Bistro
89 762 815,55 1 054 120,23 349,98 −51,65 Bistro
90 762 810,32 1 054 126,11 354,30 −47,33 Pizolitka
91 762 806,70 1 054 126,76 356,10 −45,53 Pizolitka
92 762 808,06 1 054 133,63 361,59 −40,04 okénko v Malém dómu
92.1 762 806,36 1 054 133,14 360,98 −40,65 okénko v Malém dómu (nestabilizováno)
93 762 803,34 1 054 119,35 354,30 −47,33 Panoptikální tah, horní část
94 762 799,09 1 054 122,58 356,54 −45,09 Tyčkynova síň
95 762 795,47 1 054 127,93 358,22 −43,41 Tyčkynova síň
95.1 762 792,91 1 054 128,53 358,22 −43,41 Tyčkynova síň (nestabilizováno)
96 762 801,69 1 054 113,37 350,23 −51,40 Panoptikální tah, horní část
97 762 802,09 1 054 108,77 345,65 −55,98 Brouzdaliště
98 762 802,57 1 054 104,63 344,03 −57,60 Brouzdaliště
98.1 762 804,94 1 054 102,66 346,80 −54,83 Brouzdaliště, komín (nestabilizováno)
99 762 802,65 1 054 102,65 343,73 −57,90 Brouzdaliště
99.1 762 803,57 1 054 099,02 343,27 −58,36 Brouzdaliště, lalok (nestabilizováno)
100 762 800,65 1 054 099,99 340,68 −60,95 Brouzdaliště, Bahnitý průkop
101 762 799,58 1 054 095,90 339,53 −62,10 Panoptikum
102 762 800,56 1 054 096,37 340,92 −61,71 Panoptikum
103 762 801,82 1 054 092,17 340,16 −61,47 Dračí tlama
104 762 801,17 1 054 090,51 337,78 −63,85 Dračí tlama
105 762 801,17 1 054 090,51 336,35 −65,28 Dračí tlama
106 762 799,49 1 054 093,18 335,72 −65,91 Dračí tlama
106.1 762 800,44 1 054 094,87 336,58 −65,05 Dračí tlama, horní závěr (nestabilizováno)
107 762 800,14 1 054 089,34 333,44 −68,19 Dračí tlama
108 762 798,45 1 054 087,93 332,63 −69,00 Dračí tlama
109 762 800,27 1 054 085,67 333,42 −68,21 Dračí tlama, odbočka
110 762 801,25 1 054 079,48 334,78 −66,85 Mandlový dómek
110.1 762 798,93 1 054 078,74 333,38 −68,25 Mandlový dómek (nestabilizováno)
111 762 802,32 1 054 088,11 330,38 −71,25 pod Dračí tlamou
112 762 801,92 1 054 087,44 330,15 −71,48 pod Dračí tlamou
113 762 806,38 1 054 086,60 328,08 −73,55 Fialový dómek
114 762 808,62 1 054 084,03 327,64 −73,99 Fialový dómek
115 762 810,10 1 054 080,72 326,19 −75,44 nad Trychtýřem
115.1 762 809,68 1 054 080,16 325,73 −75,90 nad Trychtýřem (nestabilizováno)
115.2 762 810,25 1 054 078,93 325,37 −76,26 paralela s Trychtýřem (nestabilizováno)
116 762 808,72 1 054 080,11 326,01 −75,62 nad Trychtýřem (bod ukryt v zakládce)
117 762 807,76 1 054 078,80 326,37 −75,26 síň U Trychtýře
118 762 807,17 1 054 075,52 327,40 −74,23 síň U Trychtýře
119 762 804,50 1 054 081,84 329,50 −72,13 síň U Trychtýře
120 762 801,75 1 054 088,46 330,07 −71,56 pod Dračí tlamou
121 762 802,19 1 054 089,24 330,57 −71,06 pod Dračí tlamou
121.1 762 800,94 1 054 091,43 329,40 −72,23 odbočka pod Dračí tlamou (nestabilizováno)
122 762 809,66 1 054 078,14 325,05 −76,58 Trychtýř (bod zanikl vlivem rozšíření úžiny)
122N 762 811,02 1 054 077,47 324,24 −77,39 Trychtýř (nový bod)
123 762 810,80 1 054 078,16 324,64 −76,99 Trychtýř (bod zanikl vlivem rozšíření úžiny)
123N 762 810,53 1 054 077,05 324,29 −77,34 Trychtýř (nový bod)
124 762 812,36 1 054 074,37 323,36 −78,27 chodba pod Trychtýřem
125 762 814,46 1 054 071,56 321,84 −79,79 chodba pod Trychtýřem
126 762 816,65 1 054 067,76 320,49 −81,14 Vysoký dóm
127 762 820,15 1 054 065,45 319,00 −82,63 Vysoký dóm
127.1 762 819,30 1 054 063,42 327,03 −74,60 Vysoký dóm, stropní koryto (nestabilizováno)
128 762 821,46 1 054 058,23 316,92 −84,71 Vysoký dóm
129 762 822,61 1 054 055,26 315,87 −85,76 dno Panoptikálního tahu
130 762 823,80 1 054 053,90 314,78 −86,85 dno Panoptikálního tahu
130.1 762 823,61 1 054 051,96 314,22 −87,41 dno Panoptikálního tahu (nestabilizováno)
131 762 817,89 1 054 069,45 319,42 −82,21 Zpátečka nad Vysokým dómem, ústí
132 762 816,44 1 054 070,44 319,87 −81,76 Zpátečka nad Vysokým dómem
133 762 816,42 1 054 071,40 320,50 −81,13 Zpátečka nad Vysokým dómem
134 762 815,26 1 054 073,02 321,38 −80,25 Zpátečka nad Vysokým dómem
134.1 762 813,98 1 054 075,80 322,27 −79,36 Zpátečka nad Vysokým dómem (nestabilizováno)
135 762 804,78 1 054 129,66 358,42 −43,21 dolní jezírko v Příbově dómu
135.1 762 805,26 1 054 131,41 357,20 −44,43 Příbův dóm, za dolním jezírkem (nestabilizováno)
136 762 803,11 1 054 132,17 361,57 −40,06 Příbův dóm, jezírko
136.1 762 806,42 1 054 132,47 361,10 −40,53 Příbův dóm, za jezírkem (nestabilizováno)
137 762 799,27 1 054 140,92 369,26 −32,37 Pekáčová chodba
138 762 800,00 1 054 143,06 369,24 −32,39 Pekáčová chodba
139 762 802,44 1 054 142,53 369,17 −32,46 Pekáčová chodba
140 762 805,53 1 054 141,43 369,07 −32,56 Pekáčová chodba
140.1 762 807,78 1 054 142,85 368,15 −33,48 Pekáčová chodba, úžina (nestabilizováno)
141 762 795,63 1 054 149,64 373,38 −28,25 Krkavčí chodba
141.1 762 797,20 1 054 147,86 375,68 −25,95 Krkavčí chodba (nestabilizováno)
141.2 762 794,42 1 054 147,76 376,30 −25,33 Krkavčí chodba, komín (nestabilizováno)
141B 762 796,64 1 054 146,99 372,21 −29,42 Krkavčí chodba, pomocný bod (nestabilizováno)
142 762 794,42 1 054 152,20 374,14 −27,49 Krkavčí chodba
143 762 794,20 1 054 156,24 375,65 −25,98 Krkavčí chodba
143.1 762 793,14 1 054 156,92 375,95 −25,68 Krkavčí chodba, úžina (nestabilizováno)
144 762 789,84 1 054 146,14 370,89 −30,74 Srdcová chodba, rozcestí u Tobogánu
145 762 786,14 1 054 145,58 366,56 −35,07 Tobogán (Stoupačka)
146 762 780,68 1 054 149,96 361,73 −39,90 Tobogán (Stoupačka)
147 762 774,48 1 054 151,26 357,66 −43,97 Mlaskačka, rozcestí
148 762 772,41 1 054 154,16 359,79 −41,84 Poradní dóm, rozcestí
149 762 769,82 1 054 155,09 359,48 −42,15 Poradní dóm
150 762 772,78 1 054 159,15 359,11 −42,52 Poradní dóm
151 762 768,10 1 054 157,08 359,67 −41,96 Poradní dóm
151.1 762 768,64 1 054 159,03 358,78 −42,85 Poradní dóm (nestabilizováno)
151.2 762 764,46 1 054 162,52 360,55 −41,08 Poradní dóm, zával (nestabilizováno)
152 762 765,50 1 054 157,63 358,26 −43,37 Studnička
153 762 768,60 1 054 162,39 362,04 −39,59 Poradní dóm, vstup do Richardovy sluje
153.1 762 768,24 1 054 161,65 360,97 −40,66 Poradní dóm, pod Richard.slují (nestabilizováno)
153.2 762 766,86 1 054 163,04 359,45 −42,18 Poradní dóm, pod Richard.slují (nestabilizováno)
154 762 768,60 1 054 162,39 364,62 −37,01 Richardova sluj
155 762 765,20 1 054 167,43 369,44 −32,19 Richardova sluj
155.1 762 764,91 1 054 169,81 370,52 −31,11 Richardova sluj, zával (nestabilizováno)
156 762 766,31 1 054 151,81 359,06 −42,57 Potoční chodba
157 762 766,85 1 054 150,38 358,64 −42,99 Potoční chodba
158 762 762,68 1 054 148,59 358,74 −42,89 Potoční chodba
158B 762 762,19 1 054 147,97 359,14 −42,49 Dóm Naděje, pomocný bod (nestabilizováno)
159 762 759,27 1 054 144,29 361,69 −39,94 Dóm Naděje
159.1 762 761,25 1 054 145,58 360,20 −41,43 Dóm Naděje (nestabilizováno)
159.2 762 762,82 1 054 144,16 358,58 −43,05 Dóm Naděje, zával (nestabilizováno)
160 762 761,00 1 054 140,27 362,50 −39,13 Dóm Naděje
161 762 754,01 1 054 144,45 363,74 −37,89 Dóm Naděje
162 762 751,57 1 054 144,44 363,04 −38,59 Bludná chodba
163 762 751,16 1 054 147,41 364,45 −37,18 Bludná chodba
164 762 754,20 1 054 149,56 365,44 −36,19 Bludná chodba
165 762 755,91 1 054 153,00 366,91 −34,72 Jídelna
166 762 752,61 1 054 157,25 369,09 −32,54 Vstupní chodba
167 762 748,54 1 054 162,70 369,44 −32,19 Vstupní chodba
168 762 746,95 1 054 163,33 369,98 −31,65 Vstupní chodba
168.1 762 746,73 1 054 163,58 369,12 −32,51 Vstupní chodba, odbočka (nestabilizováno)
168.2 762 744,48 1 054 162,53 368,34 −33,29 Vstupní chodba, odbočka (nestabilizováno)
169 762 746,24 1 054 165,21 370,38 −31,25 Vstupní chodba
170 762 744,28 1 054 166,11 371,57 −30,06 Vstupní chodba
170.1 762 743,20 1 054 166,11 375,27 −26,36 Vstupní ch., komín do Kalcitky, výplň (nestabilizováno)
171 762 743,17 1 054 168,52 371,14 −30,49 Vstupní chodba
172 762 741,77 1 054 169,38 370,78 −30,85 Vstupní chodba
173 762 739,01 1 054 171,72 375,02 −26,61 Dolní (objevný) vchod
174 762 749,39 1 054 165,63 371,11 −30,52 U Zaroseného netopýra
174.1 762 749,15 1 054 166,75 368,76 −32,87 U Zaroseného netopýra (nestabilizováno)
174.2 762 750,91 1 054 168,02 368,89 −32,74 U Zaroseného netopýra (nestabilizováno)
175 762 751,84 1 054 164,05 371,34 −30,29 U Zaroseného netopýra
176 762 757,27 1 054 163,61 373,20 −28,43 U Zaroseného netopýra
176.1 762 758,30 1 054 165,33 373,82 −27,81 U Zaroseného netopýra, zával (nestabilizováno)
177 762 746,76 1 054 161,35 369,51 −32,12 propástka při Vstupní chodbě
178 762 757,09 1 054 156,98 369,48 −32,15 odbočka ze Vstupní chodby
178.1 762 758,17 1 054 158,28 369,38 −32,25 odbočka ze Vstupní chodby (nestabilizováno)
179 762 745,27 1 054 161,80 373,40 −28,23 Kalcitka, vstupní komínek
180 762 744,17 1 054 160,87 373,99 −27,64 Kalcitka, vstupní komínek
181 762 742,87 1 054 161,56 373,93 −27,70 Kalcitka, síň U Váhy
182 762 743,51 1 054 163,12 374,58 −27,05 Kalcitka, propojka
183 762 741,74 1 054 158,55 373,72 −27,91 Kalcitka, síň U Váhy
184 762 740,58 1 054 159,99 375,91 −25,72 Kalcitka, spojovací komín
185 762 739,17 1 054 160,38 376,75 −24,88 Kalcitka, spojovací komín
186 762 738,30 1 054 161,66 377,94 −23,69 Kalcitka, směr k Brutusonu
187 762 736,13 1 054 160,89 379,46 −22,17 Kalcitka, směr k Brutusonu
187.1 762 736,76 1 054 161,23 379,33 −22,30 Kalcitka, směr k Brutusonu (nestabilizováno)
187.2 762 734,72 1 054 159,66 378,58 −23,05 Kalcitka, zával Brutusonu (nestabilizováno)
188 762 739,68 1 054 161,86 376,56 −25,07 Kalcitka, horní horizont
189 762 739,23 1 054 161,77 376,78 −24,85 Kalcitka, horní horizont
190 762 739,80 1 054 164,97 377,36 −24,27 Kalcitka, horní horizont
191 762 741,49 1 054 167,45 377,94 −23,69 Kalcitka, síň s výzdobou (vlastní Kalcitka)
192 762 739,17 1 054 167,52 379,49 −22,14 Kalcitka, síň s výzdobou (vlastní Kalcitka)
193 762 741,91 1 054 165,92 377,49 −24,14 Kalcitka, síň s výzdobou (vlastní Kalcitka)
194 762 751,73 1 054 152,84 366,80 −34,83 Jídelna
195 762 749,22 1 054 153,16 365,70 −35,93 Kabelka – plazivka v Jídelně
195.1 762 748,54 1 054 155,89 365,90 −35,73 Kabelka, odbočka (nestabilizováno)
196 762 751,37 1 054 155,84 365,00 −36,63 Kabelka – plazivka v Jídelně
196.1 762 752,97 1 054 156,11 364,60 −37,03 Kabelka, konec (nestabilizováno)
197 762 751,75 1 054 151,46 364,75 −36,88 Jídelna
198 762 751,17 1 054 148,85 364,59 −37,04 Bludná chodba
199 762 750,08 1 054 149,66 367,44 −34,19 Jídelna, pod Balkónem
200 762 748,75 1 054 149,92 368,73 −32,90 Jídelna, pod Balkónem
201 762 747,60 1 054 152,27 367,71 −33,92 puklina u Balkónu
201.1 762 745,84 1 054 153,84 368,96 −32,67 puklina u Balkónu, konec (nestabilizováno)
202 762 748,37 1 054 146,05 368,25 −33,38 Jídelna, pod Balkónem
203 762 749,06 1 054 146,76 367,59 −34,04 propasti do Bludné chodby
204 762 749,92 1 054 145,97 364,91 −36,72 propasti do Bludné chodby
205 762 750,98 1 054 145,03 362,60 −39,03 okénko do Bludné chodby
206 762 750,36 1 054 144,99 363,50 −38,13 okénko do Bludné chodby
207 762 748,65 1 054 145,07 363,90 −37,73 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
208 762 746,36 1 054 146,13 366,41 −35,22 Jídelna, pod Balkónem
209 762 744,87 1 054 141,14 366,67 −34,96 Uzel Bludiště
210 762 741,45 1 054 141,12 367,38 −34,25 Uzel Bludiště
211 762 741,60 1 054 142,98 368,30 −33,33 Uzel Bludiště
212 762 741,88 1 054 146,72 370,53 −31,10 Chodba Zemních pyramid
213 762 738,37 1 054 151,32 369,86 −31,77 Hřebečný dóm
214 762 741,93 1 054 152,66 370,20 −31,43 Hřebečný dóm
214.1 762 742,95 1 054 153,41 371,26 −30,37 Hřebečný dóm, kout (nestabilizováno)
215 762 742,60 1 054 147,00 371,45 −30,18 spojka Hřebečný dóm – Balkón
216 762 743,67 1 054 145,63 370,82 −30,81 spojka Hřebečný dóm – Balkón
217 762 745,29 1 054 145,67 370,35 −31,28 spojka Hřebečný dóm – Balkón
218 762 739,37 1 054 154,77 368,64 −32,99 Hřebečný dóm
219 762 739,36 1 054 157,70 367,47 −34,16 Hřebečný dóm, jižní odbočka
219.1 762 742,11 1 054 158,44 367,15 −34,48 Hřebečný dóm, jižní odbočka (nestabilizováno)
219.2 762 740,99 1 054 155,27 368,28 −33,35 Hřebečný dóm, jižní odbočka (nestabilizováno)
220 762 737,87 1 054 155,05 369,01 −32,62 Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky
221 762 737,18 1 054 154,27 370,75 −30,88 Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky
222 762 734,09 1 054 153,15 370,39 −31,24 Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky
223 762 745,98 1 054 144,29 370,85 −30,78 chodba na Balkón
224 762 747,88 1 054 147,68 371,81 −29,82 Balkón
225 762 751,09 1 054 148,66 369,44 −32,19 Jídelna, pod Balkónem
226 762 741,13 1 054 142,48 368,63 −33,00 Uzel Bludiště
227 762 738,12 1 054 145,26 370,35 −31,28 spojka Hřebečný dóm – Křížený dóm
228 762 738,35 1 054 144,25 370,35 −31,28 spojka Hřebečný dóm – Křížený dóm
229 762 734,80 1 054 148,16 371,56 −30,07 spojka Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
230 762 735,42 1 054 148,78 369,63 −32,00 spojka Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
231 762 735,88 1 054 151,38 369,66 −31,97 Hřebečný dóm
232 762 733,91 1 054 150,19 371,56 −30,07 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
233 762 732,66 1 054 148,49 370,32 −31,31 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
234 762 729,99 1 054 150,70 370,19 −31,44 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
234.1 762 730,69 1 054 152,30 370,61 −31,02 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm (nestabilizováno)
235 762 729,73 1 054 149,57 370,87 −30,76 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
235.1 762 728,42 1 054 151,45 371,05 −30,58 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm (nestabilizováno)
236 762 727,55 1 054 148,07 370,39 −31,24 puklina nad Balvanitým dómem
237 762 730,37 1 054 145,20 366,81 −34,82 Balvanitý dóm
237B 762 729,76 1 054 143,24 368,67 −32,96 Balvanitý dóm, pomocný bod (nestabilizováno)
238 762 724,27 1 054 144,81 367,23 −34,40 Balvanitý dóm
239 762 722,69 1 054 147,68 369,57 −32,06 Balvanitý dóm, horní lalok
239.1 762 720,82 1 054 148,80 371,26 −30,37 Balvanitý dóm, horní lalok (nestabilizováno)
240 762 729,55 1 054 142,65 369,20 −32,43 Balvanitý dóm
241 762 732,54 1 054 145,00 371,17 −30,46 škvíra u Balvanitého dómu
242 762 731,83 1 054 146,05 370,60 −31,03 škvíra u Balvanitého dómu
243 762 723,78 1 054 146,55 365,85 −35,78 Balvanitý dóm
244 762 721,24 1 054 146,26 364,48 −37,15 Balvanitý dóm, dolní lalok
244.1 762 719,43 1 054 144,78 363,58 −38,05 Balvanitý dóm, dolní lalok (nestabilizováno)
245 762 737,27 1 054 142,91 370,88 −30,75 spojka Balvanitý dóm – Balkón
246 762 736,66 1 054 142,52 370,06 −31,57 spojka Balvanitý dóm – Balkón
247 762 733,88 1 054 148,11 368,09 −33,54 spojka Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
248 762 728,51 1 054 145,24 366,24 −35,39 Balvanitý dóm
249 762 787,79 1 054 154,54 386,00 −15,63 Mezižebříková chodba
250 762 787,71 1 054 145,84 367,93 −33,70 Tobogán (Stoupačka)
251 762 724,93 1 054 144,33 369,06 −32,57 puklina pod Balvanitým dómem
252 762 726,36 1 054 141,55 366,14 −35,49 puklina pod Balvanitým dómem
253 762 728,92 1 054 140,88 366,72 −34,91 spojka Balvanitý dóm – Křížený dóm
254 762 729,15 1 054 144,45 366,71 −34,92 Balvanitý dóm
255 762 726,66 1 054 137,48 365,71 −35,92 Křížený dóm, vstup do pukliny
256 762 744,48 1 054 163,88 374,41 −27,22 Kalcitka, propojka
257 762 732,92 1 054 136,70 366,17 −35,46 Křížený dóm, puklina k Černému esu
258 762 732,60 1 054 134,26 364,70 −36,93 u Černého esa
259 762 730,24 1 054 132,60 364,34 −37,29 u Černého esa
259.1 762 728,09 1 054 132,06 364,73 −36,90 u Černého esa, kout (nestabilizováno)
260 762 731,61 1 054 131,96 364,15 −37,48 u Černého esa
261 762 732,22 1 054 133,43 363,30 −38,33 u Černého esa
261.1 762 730,75 1 054 133,43 361,94 −39,69 u Černého esa (nestabilizováno)
261.2 762 729,03 1 054 135,30 360,72 −40,91 objev u Černého esa (nestabilizováno)
262 762 734,56 1 054 131,89 363,55 −38,08 chodby u Černého esa
263 762 735,14 1 054 132,59 363,35 −38,28 chodby u Černého esa
264 762 735,94 1 054 132,58 363,80 −37,83 chodby u Černého esa
265 762 739,77 1 054 132,45 363,67 −37,96 chodby u Černého esa
265.1 762 742,04 1 054 134,08 362,87 −38,76 chodby u Černého esa (nestabilizováno)
266 762 738,63 1 054 136,48 365,31 −36,32 Křížený dóm
267 762 737,79 1 054 133,53 364,83 −36,80 chodby u Černého esa
268 762 735,95 1 054 136,69 364,84 −36,79 Křížený dóm
269 762 738,23 1 054 139,31 366,50 −35,13 Křížený dóm
270 762 739,66 1 054 141,60 367,34 −34,29 spleť při Uzlu Bludiště
270.1 762 738,00 1 054 140,45 366,29 −35,34 spleť při Uzlu Bludiště (nestabilizováno)
270.2 762 736,53 1 054 139,49 367,43 −34,20 spleť při Uzlu Bludiště (nestabilizováno)
271 762 741,51 1 054 139,58 367,03 −34,60 Uzel Bludiště
272 762 742,60 1 054 140,54 367,19 −34,44 Uzel Bludiště
273 762 742,49 1 054 139,13 366,02 −35,61 Uzel Bludiště
274 762 741,41 1 054 139,88 365,51 −36,12 Uzel Bludiště
275 762 738,73 1 054 138,42 365,15 −36,48 Křížený dóm
276 762 741,12 1 054 137,70 365,30 −36,33 spleť při Uzlu Bludiště
277 762 743,18 1 054 138,71 365,44 −36,19 Uzel Bludiště
278 762 744,38 1 054 137,48 365,93 −35,70 Jedovka (Svině), hrdlo
278.1 762 742,93 1 054 136,76 360,52 −41,11 Jedovka, dno (nestabilizováno)
279 762 726,19 1 054 139,23 361,86 −39,77 Průvanová chodba (Sonda M & P)
280 762 724,91 1 054 141,13 360,80 −40,83 Průvanová chodba (Sonda M & P)
281 762 720,95 1 054 139,49 359,07 −42,56 Průvanová chodba (Sonda M & P)
281.1 762 719,29 1 054 138,93 358,82 −42,81 Průvanová chodba, úžina (nestabilizováno)
282 762 730,24 1 054 131,29 358,90 −42,73 Černé eso
283 762 729,44 1 054 131,80 357,86 −43,77 Černé eso
284 762 728,84 1 054 130,32 357,42 −44,21 Černé eso
284.1 762 728,27 1 054 130,90 357,80 −43,83 Černé eso (nestabilizováno)
284.2 762 730,06 1 054 129,59 355,61 −46,02 Černé eso, levý kanálek (nestabilizováno)
284.3 762 727,03 1 054 130,56 358,11 −43,52 Černé eso (nestabilizováno)
284.4 762 727,13 1 054 131,75 358,03 −43,60 Černé eso, pravý kanálek (nestabilizováno)
284.5 762 726,88 1 054 132,83 357,11 −44,52 Černé eso, pravý kanálek (nestabilizováno)
284.6 762 726,46 1 054 130,14 358,63 −43,00 Černé eso, strop (nestabilizováno)
285 762 756,22 1 054 141,08 363,48 −38,15 Dóm Naděje
286 762 752,28 1 054 139,99 363,16 −38,47 Dóm Naděje
287 762 750,91 1 054 136,52 362,16 −39,47 Dóm Naděje
288 762 750,30 1 054 138,80 362,51 −39,12 Dóm Naděje
288.1 762 752,29 1 054 137,48 362,62 −39,01 Dóm Naděje (nestabilizováno)
288.2 762 749,81 1 054 136,18 361,71 −39,92 Dóm Naděje, odbočka (nestabilizováno)
289 762 748,78 1 054 141,73 363,90 −37,73 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
290 762 748,96 1 054 140,48 362,66 −38,97 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
291 762 750,23 1 054 142,11 361,84 −39,79 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
292 762 752,45 1 054 142,80 361,75 −39,88 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
293 762 746,86 1 054 139,28 362,22 −39,41 Boška (Bosch)
293.1 762 748,42 1 054 144,33 363,96 −37,67 Boška, propojka k bodu 295 (nestabilizováno)
294 762 746,84 1 054 140,42 359,46 −42,17 Boška (Bosch)
295 762 748,83 1 054 144,21 364,00 −37,63 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
296 762 754,85 1 054 138,47 362,07 −39,56 Dóm Naděje
297 762 755,43 1 054 139,43 361,59 −40,04 Dóm Naděje
298 762 759,97 1 054 137,46 361,14 −40,49 Salonky, vstupní chodba
299 762 755,65 1 054 135,48 360,81 −40,82 Salonky, vstupní chodba
300 762 753,58 1 054 135,60 359,97 −41,66 Salonky, U Pavouka
301 762 751,31 1 054 135,19 360,28 −41,35 Salonky, U Pavouka
301.1 762 750,26 1 054 135,73 359,10 −42,53 Salonky, U Pavouka (nestabilizováno)
302 762 752,45 1 054 133,75 359,80 −41,83 Salonky, vstupní chodba
303 762 754,14 1 054 134,64 359,98 −41,65 Salonky, U Pavouka
304 762 745,73 1 054 130,72 359,80 −41,83 Salonky, propast Svině
304.1 762 745,80 1 054 132,79 360,38 −41,25 Salonky, propast Svině (nestabilizováno)
305 762 749,51 1 054 126,30 356,51 −45,12 Salonky, První salonek (Svině)
306 762 750,80 1 054 124,28 354,92 −46,71 Salonky, přímý směr
307 762 754,04 1 054 121,66 351,50 −50,13 Salonky, Druhý salonek
308 762 756,60 1 054 120,97 350,99 −50,64 Salonky, Druhý salonek, hrdlo průkopu
308.1 762 756,23 1 054 119,36 349,34 −52,29 Salonky, přímý směr, průkop (nestabilizováno)
308.2 762 757,43 1 054 119,09 348,48 −53,15 Salonky, přímý směr, dno průkopu (nestabilizováno)
309 762 747,64 1 054 127,00 354,66 −46,97 Salonky, První salonek (Svině)
310 762 743,31 1 054 126,17 354,83 −46,80 Salonky, chodba k Vaněčkovým lahůdkám
311 762 743,22 1 054 127,45 354,45 −47,18 Salonky, chodba k Vaněčkovým lahůdkám
312 762 740,17 1 054 125,71 355,17 −46,46 Salonky, vstup do Vaněčkových lahůdek
313 762 740,80 1 054 125,57 355,13 −46,50 Salonky, vstup do Vaněčkových lahůdek
313.1 762 738,06 1 054 126,33 354,45 −47,18 Salonky, přítoková odbočka (nestabilizováno)
314 762 737,65 1 054 124,46 355,79 −45,84 Salonky, Vaněčkovy lahůdky (Lahůdky)
314.1 762 736,85 1 054 125,12 353,93 −47,70 Salonky, Vaněčkovy lahůdky, počva (nestabilizováno)
314.2 762 734,12 1 054 123,60 356,91 −44,72 Salonky, Vaněčkovy lahůdky (nestabilizováno)
314.3 762 733,72 1 054 123,55 356,97 −44,66 Salonky, Vaněčkovy lahůdky (nestabilizováno)
314.4 762 731,37 1 054 122,98 357,27 −44,36 Salonky, Vaněčkovy lahůdky, konec (nestabilizováno)
314.5 762 733,82 1 054 125,89 354,00 −47,63 Salonky, síň U Staré svině (nestabilizováno)
315 762 778,49 1 054 147,91 355,63 −46,00 Mlaskačka, severní větev
316 762 780,82 1 054 142,20 352,59 −49,04 Mlaskačka, severní větev
317 762 777,26 1 054 146,92 351,17 −50,46 Mlaskačka, severní větev
317.1 762 776,51 1 054 147,72 351,53 −50,10 Mlaskačka, severní větev (nestabilizováno)
318 762 782,56 1 054 147,34 349,64 −51,99 Mlaskačka, severní větev
319 762 786,51 1 054 148,68 348,45 −53,18 Mlaskačka, nade dnem
320 762 790,39 1 054 142,85 344,68 −56,95 Mlaskačka, dno
320.1 762 789,01 1 054 144,24 343,64 −57,99 Mlaskačka, dno (nestabilizováno)
320.2 762 790,09 1 054 142,01 341,49 −60,14 Mlaskačka, dno (nestabilizováno)
321 762 786,47 1 054 141,93 345,89 −55,74 Mlaskačka, Postranní dómek
321.1 762 785,57 1 054 141,14 345,89 −55,74 Mlaskačka, Postranní dómek (nestabilizováno)
322 762 786,51 1 054 148,68 351,79 −49,84 Mlaskačka, jižní větev
323 762 789,61 1 054 146,62 350,80 −50,83 Mlaskačka, strop nade dnem
324 762 785,05 1 054 149,17 352,18 −49,45 Mlaskačka, jižní větev
325 762 782,16 1 054 151,92 354,58 −47,05 Mlaskačka, jižní větev
326 762 782,44 1 054 156,80 354,15 −47,48 Mlaskačka, jižní větev
327 762 778,78 1 054 153,96 355,18 −46,45 Mlaskačka, jižní větev
328 762 776,11 1 054 150,26 357,46 −44,17 Tobogán, rozcestí do Mlaskačky
329 762 777,76 1 054 154,50 356,39 −45,24 Mlaskačka, jižní větev
330 762 750,25 1 054 159,60 371,69 −29,94 Vstupní chodba, strop
331 762 754,06 1 054 154,75 369,43 −32,20 Jídelna, okénko
332 762 753,31 1 054 151,37 368,38 −33,25 Jídelna
333 762 743,08 1 054 165,19 373,92 −27,71 Kalcitka, propojka
334 762 744,23 1 054 166,10 373,12 −28,51 Vstupní chodba, strop
335 762 802,78 1 054 113,17 349,19 −52,44 paralela nad Brouzdalištěm
336 762 804,24 1 054 113,22 348,82 −52,81 paralela nad Brouzdalištěm
Měřický deník:
Datum Činnost
29.5.1993

Stabilizace zkušebních bodů v Mezižebříkové chodbě. Zkoušena dvě různá dvousložková epoxidová lepidla (osvědčilo se pouze červené) a nástřeláky o průměru 5 mm s dírkou v hlavičce. Vrtání bude probíhat vrtačkami na ruční pohon. Vrtali a lepili: Štěpán Křtěnský, Michal Novák. Body: 6—8.

19.6.1993

Stabilizace 12 bodů v úseku: Srdcová chodba – Příbův dóm. Použit červený epoxid, později postižený plísní. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Michal Novák, Daniel Javora. Body: 10—21.

26.6.1993

Stabilizace 8 bodů v Hlavním tahu vedle Bistra. Od tohoto dne používáno dvousložkové lepidlo Hifild s plnivem na bázi ocelových pilin (trvanlivé, neplesnivějící). Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Michal Novák, Jiří Bruthans. Body: 22—29.

27.6.1993

Stabilizace 8 bodů v Hlavním tahu po Táborový dómek. Rozměřeny pozice bodů až po Jezerní dóm. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Jiří Bruthans. Body: 30—37.

9.8.1993

Stabilizace 15 bodů v úseku: Táborový dómek – Jezerní dóm. Během prací v Táborovém dómku cíleně sražena vápencová deska tloušťky 15 cm a ploše cca 1 m2 visící ve stropě. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 38—49; 59; 60; 64.

 

  Ukázka prvotních cedulek označujících jednotlivé body (téměř nedochováno).

10.8.1993

Stabilizace 8 bodů v úseku: Jezero – U Sněhuláka – Netopýří dóm. Zahájeno zprůleznění Spojky DP (David – Petr) mezi Jezerním a Netopýřím dómem. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 50—57.

11.8.1993

Stabilizace 18 bodů v úsecích: Spojka DP, obíhačka pod Táborovým dómkem, Štěpánova chodba. Během prací zprůlezněna Spojka DP. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka. Body: 58; 61—63; 65—78.

13.8.1993

Stabilizace 15 bodů v úsecích: Bistro, Průhledová, Pizolitka, nad Malým dómem. Osazeny visačky na dosud stabilizované body. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 79—92; 135.

14.8.1993

Stabilizace 11 bodů v úsecích: Příbův dóm – Panoptikum, Pekáčová chodba. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 93—100; 136—138.

17.8.1993

Stabilizace 26 bodů v úsecích: Panoptikum – Trychtýř, Pekáčová a Krkavčí chodba. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Tomáš Ebermann. Body: 101—121; 139—143.

19.8.1993

Stabilizace 21 bodů v úsecích: Trychtýř – Vysoký dóm, vstupní prostory, Tobogán. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Tomáš Ebermann. Body: 1—5; 9; 122—130; 144—147; 249; 250.

21.8.1993

Stabilizace 18 bodů v úsecích: odbočka nad Vysokým dómem, Tobogán – Dóm Naděje. Převrtán bod 102. Dále dolepeno 24 bodů v úseku: Příbův dóm – Horní vchod. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Tomáš Ebermann, Zora Rozsypalová. Body: 131—134; 148—161.

22.8.1993

Stabilizace 7 bodů v úseku: Dóm Naděje – Jídelna. Oprava bodů v Poradním dómu. Zalepení bodů v úseku: Tobogán – Dóm Naděje. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Tomáš Ebermann. Body: 162—166; 285; 286.

24.8.1993

Stabilizace 16 bodů v úseku: Jídelna – Dolní vchod. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Jiří Bruthans. Dále naměřeno 9 bodů v Kalcitce. Bod 173 zatím nezalepen. Body: 167—181; 183.

27.8.1993

Stabilizace 20 bodů v úseku: Jídelna – Hřebečný dóm a bod 182 pod Kalcitkou. Vrtali a lepili: Michal Kolčava. Body: 182; 194—212.

28.8.1993

Stabilizace 10 bodů v oblasti Kalcitky. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Zdeněk Matějka. Body: 184—193.

30.8.1993

Vrtání 12 bodů v oblasti Hřebečného dómu a Balkónu. Vrtali: Michal Kolčava, Jiří Bruthans. Body: 213—224.

4.9.1993

Vrtání 12 bodů v trojúhelníku: Hřebečný dóm – Balvanitý dóm – Uzel Bludiště. Vrtali: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Jiří Bruthans, Monika Haščynová. Body: 226—237.

5.9.1993

Stabilizace 12 bodů v úseku: Hřebečný dóm – Balvanitý dóm. Dolepeny zároveň body z předchozích dvou akcí. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák. Body: 225; 238—248.

7.9.1993

Stabilizace bodů u vchodů do jeskyní v lomu Čeřinka. Zalepen bod 173. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Zdeněk Matějka, Kačena. Body: 2420; 2426/I; 2426/II; 2430; 2431; 2432; 2451; 2452; 2452/II.

11.9.1993

Vrtání 9 bodů v úseku: Balvanitý dóm – Černé eso. Vrtali: Michal Kolčava, Petr Novák. Body: 251—255; 257—260. Započato povrchové měření P2 – přivedení souřadnic JTSK/Bpv k jeskyním v lomu Čeřinka (Daniel Javora, Tomáš Ebermann a kolektiv).

19.9.1993

Dokončení povrchového měření P2 – přivedení souřadnic JTSK/Bpv k jeskyním v lomu Čeřinka. Použit vetknutý oboustranně orientovaný polygonový pořad vedený od trigonometrického bodu 14 „Na Ladech“ na letišti Bubovice k lomařskému bodu 309 v lomu na Čeřince (orientace: 9 „Liština“ na Branžovech a 306 v lomu). Měřeno totální stanicí. Měřili: Daniel Javora, Tomáš Ebermann, Michal Kolčava a kolektiv.

9.10.1993

Měření č.1 v úseku: Horní vchod – Příbův dóm – rozcestí pod Bistrem. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Zdeněk Matějka. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace: δ = +1,17°.

13.11.1993

Měření č.2 v oblastech: Bistro a odbočky Příbova dómu (včetně délek), Pekáčová a Krkavčí chodba (pouze úhly). Délky měřeny navíc v úseku Balvaniště – Štěpánova chodba a Příbův dóm – Panoptikum. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Jiří Bruthans, Michal Novák, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,17°.

14.11.1993

Měření č.3 úhlů bez délek v úseku: Tobogán – Poradní dóm – Dóm Naděje – Jídelna – Dolní vchod; doplněk v Mezižebříkové chodbě (bod 249). Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Jiří Bruthans. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace: δ = +1,17°.

20.11.1993

Měření č.4 úhlů bez délek v úseku: Balvaniště – Štěpánova chodba. Kompletní měření poté v úsecích: Struhadlo – Balvaniště, Táborový dómek a okolí, Táborový dómek – Jezerní dóm – Jezero, U Krápníku – U Sněhuláka – Netopýří dóm. Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Tomáš Ebermann, Petr Novák, Jiří Bruthans, Michal Kolčava, Zdeněk Matějka. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace: δ = +1,18°.

21.11.1993

Nová a opravná měření č.5 v úsecích: Spojka DP – Jezerní dóm, Pizolitka, Příbův dóm – Bistro. Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

27.11.1993

Měření délek pásmem v Pekáčové a Krkavčí chodbě a v úseku: Horní vchod – Vysoký dóm. Dále dolepeny body za Kříženým dómem z předchozí vrtací akce. Měřili: Zdeněk Matějka, Petr Novák. Lepili: Michal Kolčava, Michal Novák.

4.12.1993

Stabilizace 19 bodů v úseku: Černé eso – Křížený dóm – Jedovka. Několik bodů také naměřeno a vrtáno v okolí Dómu Naděje a v Černém esu. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák. Body: 261—279.

5.12.1993

Měření č.6 úhlů bez délek v Kalcitce, U Zaroseného netopýra a dalších odbočkách ze Vstupní chodby. Opravné měření strany 148—156. Stabilizace bodů v Černém esu. Měřili a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Body: 282—284. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

11.12.1993

Stabilizace 45 bodů v úsecích: Průvanová chodba, Bosch – Dóm Naděje – Salonky, Mlaskačka. Použito třech ručních vrtaček a jedné akumulátorové. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Zdeněk Matějka, Michal Novák. Body: 280; 281; 287—329.

18.12.1993

Měření č.7 úhlů bez délek v úsecích: Jídelna – Křížený dóm – Průvanová chodba, Jídelna – chodba ke kabelu (Kabelka), Mlaskačka, Richardova sluj, Dóm Naděje a okolí, Jídelna a okolí, Jídelna – Balkón – Hřebečný dóm, Salonky. Mimoto instalovány žebříky v Mlaskačce. Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Michal Kolčava, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

28.12.1993

Měření č.8 délek v Kalcitce, odbočkách ze Vstupní chodby a velké části Bludiště. Dále měřeny kompletní údaje v úsecích: Hřebečný dóm – Křížený dóm, Bludná chodba a okolí, Hřebečný dóm – Balvanitý dóm, Křížený dóm – okolí Černého esa – Černé eso, detaily pod Balkónem, za Kříženým dómem, škvíra u Balvanitého dómu, stropy Vstupní chodby. Stabilizace 6 bodů ve stropních partiích Vstupní chodby. Měřili, vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Jakub Kerhat, Michal Novák, Zora Rozsypalová. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Body: 256; 330—334. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

29.12.1993

Dokončení měření č.8 z předchozího dne. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Jakub Kerhat. V Salonkách mimoto přikotveno lano na dvě skoby a odstraněny dva bloky u vstupu z Dómu Naděje. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo.

8.1.1994

Měření č.9 v úseku: Trychtýř – Panoptikum – Příbův dóm. Měřili: Štěpán Křtěnský, Michal Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,19°.

9.1.1994

Měření č.10 v úsecích: Brouzdaliště – Panoptikum, Trychtýř – Vysoký dóm. Měřili: Tomáš Ebermann, Štěpán Křtěnský, Jiří Bruthans, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,19°.

15.1.1994

Měření č.11 v úsecích: Vstupní chodba – Kalcitka (druhá cesta přes nové body ve stropech), Srdcová chodba – pukliny s pizolity. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,19°.

7.2.1994

Vrtání 2 bodů v obíhačce nad Brouzdalištěm. Dále rekognoskace části zvané Vaněčkovy lahůdky – od polygonizace zde bylo prozatím upuštěno. Vrtali: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák, Michal Novák. Body: 335; 336.

26.3.1994

Měření č.12 v rámci kontroly volných otevřených polygonů v úsecích: Jezerní dóm, Hlavní tah nad Kleštěnicí, Táborový dómek, Hlavní tah nad Balvaništěm, Malý dóm – Příbův dóm – Srdcová chodba. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,21°.

10.4.1994

Měření č.13 v rámci kontroly volných otevřených polygonů v úsecích: Příbův dóm – pod Tyčkynovou síní, Brouzdaliště – Panoptikum – Dračí tlama, Trychtýř – Vysoký dóm. Měřili: Michal Kolčava, Petr Novák, Mirek Sádovský. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,21°.

5.7.1994

Opravná a doplňková měření č.14 v úsecích: okolí Balvanitého dómu (235—234—233—247—230—233; 247—234; 237—254—253—252—251—237), příčka Křížený dóm – u Černého esa (262—263—268), okolí Bludné chodby – okolí pukliny Bosch (291—290—293—295—289—290), Jídelna (165—332), Poradní dóm – Richardova sluj (155—154; 153—149; 150—151), Panoptikální tah (96—335—336—98; 99—100—101; 103—104; 130—129—128; 124—123—122—117), Srdcová chodba (12—15). Zalepeny body 335 a 336. Měřili: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Tomáš Svoboda, Eva Sádovská. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,23°. Data z této akce ztracena!!

30.4.2005

Připojení početně zachovaného polygonového pořadu od Večerní jeskyně k polygonové síti Arnoldky zaměřením strany 2426/II (nástřelák) – V1 (šroub). Oba stabilizované body jsou v Dolním vchodu Arnoldky. Takto získány souřadnice JTSK/Bpv pro odtěženou Večerní jeskyni. Měřili: Michal Kolčava, Lukáš Němeček. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +2,52g.

9.8.2008

Povrchové měření č.15 – kontrola připojení Štěpánské propástky z důvodu chystaného radiotestu. Měřeno mezi body 2426/II a 2432 přes 6 záměr. Měřili: Michal Kolčava, Lukáš Němeček, Robert Švajda. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +2,93g.

4.12.2014

Opravy dílčích chyb v zápisníku naměřených hodnot programu Barbora. Provedl: Michal Kolčava.

4.6.2016

Měření č.16. Zaměření tlakového čidla na dně Hlavního tahu. Vrchní konec čidla označen jako bod 50.5, původně 50E. Výška čidla je 36 cm. Měřil: Michal Kolčava. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +4,06g.

25.3.2023

Doplňkové měření č.17 na polygonech v lokalitách: Jídelna, Vstupní chodba, Křížený dóm a okolí, Dóm Naděje – Potoční chodba – Poradní dóm. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa, M.Kovář. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, dálkoměr DistoTMlite5. Magnetická deklinace δ = +5,31g.

1.4.2023

Měření č.18 jako doplňkové srovnávací a opravné v úsecích: Potoční chodba – Dóm Naděje – Salonky a Křížený dóm – Průvanová chodba; dále měřeny nestabilizované „výhonky“ v Salonkách a Průvanové chodbě. Měřili: Michal Kolčava, Jan Voráček, Patrik Večeřa, Marika Kučerová, Dan Šaroch. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, dálkoměr DistoTMlite5 s nasazovacím stupňovým digitálním sklonoměrem a grádovým geologickým kompasem s nasazovacím laserovým zaměřovačem. Magnetická deklinace δ = +5,32g.

30.4.2023

Měření č.19 cílené na opravy konkrétních měřených parametrů konkrétních polygonových stran v úsecích: Bistro a Hlavní tah u Bistra, Balvaniště – Struhadlo, Táborový dómek a úsek pod ním, Srdcová chodba – Příbův dóm, obíhačka nad Brouzdalištěm (zde odstraněna největší prostorová chyba z 90.let – 1,5 m); reinstalován bod č.32 u Struhadla (nyní nerezová závlačka do vinylesterové kotvy); dále zaměřeny „výhonky“ v Bistru vč. Mazutové plazivky, Průhledová plazivka, lalok nad Kleštěnicí, chodbička za bodem č.14 (též Čtrnáctka). Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa, Marika Kučerová, Dan Šaroch, Matěj Schnabl, Martin Hinner. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, komplexní přístroj DistoTMX310. Magnetická deklinace δ = +5,33g.

6.5.2023

Doplňkové měření č.20 uzavřeného polygonového pořadu Balvaniště – Štěpánova chodba – Struhadlo a obíhačky nad Brouzdalištěm; dále měřeny nestabilizované „výhonky“ v Brouzdališti, Příbově dómu, komůrce u Balvaniště, Štěpánově chodbě, Táborovém dómku a okolí, a v odbočkách mezi Kleštěnicí a síní U Sněhuláka. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa, Ivo Záruba. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, dálkoměr DistoTMlite5 s nasazovacím stupňovým digitálním sklonoměrem a grádovým geologickým kompasem s nasazovacím laserovým zaměřovačem. Magnetická deklinace δ = +5,33g.

27.5.2023

Stabilizace 4 nových bodů v Horním vchodu a pod Trychtýřem, jako náhrada za body původní, které zanikly při budování nových dveří, resp. rozšiřování extrémní úžiny. Použito akuvrtačky a nerezových závlaček instalovaných do vinylesterové kotvy. Měření č.21 ve vybraných úsecích Panoptikálního tahu (Příbův dóm – Tyčkynova síň, Brouzdaliště – Panoptikum – Dračí tlama – Mandlový dómek, Trychtýř – Vysoký dóm); doplňková měření + nestabilizované „výhonky“. Měřili, vrtali a lepili: Jan Voráček, Marika Kučerová, Michal Kolčava, Patrik Večeřa, Dan Šaroch. Pomůcky: kombinace měřidel – grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo, 2× komplexní přístroj DistoTMX310, dálkoměr DistoTMlite5 s nasazovacím stupňovým digitálním sklonoměrem a grádovým geologickým kompasem s nasazovacím laserovým zaměřovačem. Body: 1N—2N; 122N—123N. Magnetická deklinace δ = +5,34g.

3.6.2023

Měření č.22 v Horním vchodu se zapojením nových bodů 1N a 2N a s použitím pomocného bodu X1 na blízkém stromě z důvodu eliminace magnetických vlivů tělesa dveří a armování vchodu. Dále dvojí opravné měření v úseku Tobogán – Poradní dóm – horní část Mlaskačky. Druhé měření a měření „výhonků“ v úsecích: Pekáčová a Krkavčí chodba, Svině, Richardova sluj, Kalcitka (síň U Váhy – zával Brutusonu), U Zaroseného netopýra, Hřebečný dóm a drobnosti v Jídelně, Vstupní chodbě, Příbově dómu a Dómu Naděje. Měřili: Jan Voráček, Michal Kolčava, Patrik Večeřa, Petr Kratochvíl. Pomůcky: kombinace měřidel – grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo, komplexní přístroj DistoTMX310, dálkoměr DistoTMlite5 s nasazovacím stupňovým digitálním sklonoměrem a grádovým geologickým kompasem s nasazovacím laserovým zaměřovačem. Magnetická deklinace δ = +5,34g.

17.6.2023

Dodatkové měření č.23 za účelem pozitivnějšího vyrovnání komplexu uzavřených polygonových pořadů v Bludišti, měřeno v lokalitách: Křížený dóm – Balvanitý dóm, Hřebečný dóm, Balkón a pod Balkónem, U Pavouka, Mlaskačka a Krkavčí chodba; dále „výhonky“: Křížený dóm, Balvanitý dóm, Mlaskačka a přelez v Mezižebříkové chodbě. Měřili: Michal Kolčava, Dan Šaroch, Lukáš Němeček. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, dálkoměr DistoTMlite5 s nasazovacím stupňovým digitálním sklonoměrem a grádovým geologickým kompasem s nasazovacím laserovým zaměřovačem. Magnetická deklinace δ = +5,36g.

24.6.2023

Měření č.24 v horním úseku Panoptikálního tahu za účelem zpřesnění dat a ověření magnetické anomálie (pravděpodobně Fe-zrudnění ve vrstvě řeporyjských vápenců); dále provedeno opakované měření polygonů v úsecích: Bludiště mezi Kříženým a Hřebečným dómem, objev u Černého esa, Balvanitý dóm – Hřebečný dóm, detaily a „výhonky“ ve Vstupní chodbě, Jídelně, závalu Dómu Naděje, chodbě ke kabelu (neboli Kabelce), Salonkách, spodní Mlaskačce a v prostoru Srdcová – Krkavčí – Mezižebříková. Měřili: Jan Voráček, Michal Kolčava, Patrik Večeřa, Miroslav Novák. Pomůcky: kombinace měřidel – grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo, komplexní přístroj DistoTMX310, dálkoměr DistoTMlite5 s nasazovacím stupňovým digitálním sklonoměrem a grádovým geologickým kompasem s nasazovacím laserovým zaměřovačem. Magnetická deklinace δ = +5,36g.

1.7.2023

Měření č.25 v Panoptikálním tahu – doplňkové, opravné a „výhonky“, řešení magnetických deformací – úseky: Trychtýř – Vysoký dóm, Dračí tlama – Mandlový dómek + drobnost v Mlaskačce. Měřili: Michal Kolčava, Dan Šaroch, Michal Šesták. Pomůcky: komplexní přístroj DistoTMX310, ojediněle pásmo. Magnetická deklinace δ = +5,37g.

22.7.2023

Měření č.26 cílené na úžiny: Vaněčkovy lahůdky, Černé eso a nově objevený úsek Čtrnáctky (chodba za bodem 14), a na dosud nedoměřené „výhonky“ v místech: U Krápníku, Vstupní šachtě a Poradním dómu. Během akce snaha o průnik do dosud neprostupné pukliny u Černého esa a zvuková zkouška mezi Hřebečným dómem (bod 219) a síní U Váhy (bod 183). Měřili: Matěj Schnabl, Michal Kolčava, Patrik Večeřa. Pomůcky: komplexní přístroj DistoTMX310. Magnetická deklinace δ = +5,38g.