24-020 Čeřinka (Palachova propast) – radiotest 1982

Opravený a upravený přepis textu níže uvedeného článku:

 

Propast Na Čeřince je vyvinuta ve vápencích spodního devonu stupně prag. Vertikální úroveň propasti je členěna dvěma úrovněmi, třetí je pravděpodobně pod hladinou jezera (1.horizont −26 m, 2.horizont −46 m, 3.horizont −80 m). V této lokalitě byla především sledována možnost otvírky druhého vchodu k usnadnění sestupu do propasti. K experimentu byly vybrány chodby 1.horizontu: Brčková, Strmá a Větrná chodba.

Jako nejvhodnější se jevila Větrná chodba, která má stoupání k J a je asi 8 m pod terénem zakončena ucpávkou vápencových bloků a sutě. Chodba je zřetelným odvodňovacím traktem malé náhorní plošiny (dle Hromas a Kučera 1972 – Propast na Čeřince v Českém krasu [B26]).

Měřící vysílač byl umístěn vždy na konci chodby, anténa – zkrácený unipol – byla orientována horizontálně kolmo na osu chodby. Měřením bylo zjištěno, že Větrná a Strmá chodba má jedno shodné maximum nad Větrnou chodbou. Při umístění vysílače v Brčkové chodbě se na povrchu zaměřila protáhlá zóna příjmu kolmo na osu chodby. Je pravděpodobné, že pokračování Brčkové chodby je protnuto poruchou SSV, která vystupuje k povrchu.

Výsledek celého měření radiotestu ukazuje, že nejvhodnější místo k otvírce nového vchodu je v mělké depresi nad Větrnou chodbou. Otevřením tohoto vchodu by se prodloužila i hloubka propasti.

 

Jeroným Zapletal