Speleologické lokality v Českém krasu


Český kras = území mezi Zdicemi a pražským Podolím, které je z nemalé části budované krasovějícími horninami – vápenci. V letech 1943—46 zde Vladimír Homola započal systematicky evidovat jeskyně a rozdělil území Českého krasu na 22 krasových skupin s čísly 10—31. Z prvních několika desítek evidovaných jeskyní následující generace rozšířily seznam na několik set, především podrobnými průzkumy území a objevy v lomech i mimo ně. V roce 2020 bylo v Českém krasu evidováno již celkem 706 jeskyní o délkovém součtu chodeb přes 25 km.

Základní organizace 1-05 Geospeleos České speleologické společnosti na tomto místě představuje lokality severozápadní části Českého krasu: jeskyně v okolí Bubovic, Svatého Jana pod Skalou, Hostimi, Trněného Újezdu a Mořiny (tj. krasové skupiny 21, 22, 24 a 27). Samostatnou kapitolu pak tvoří Podtraťová jeskyně a okrajově některé další lokality. Jedná se ze speleologického pohledu o zatím nejucelenější soubor informací tohoto sektoru Českého krasu.

Soubor je doplněn o některé další lokality v Čechách, v oblastech mimo Český kras, kterými se členové ZO 1-05 Geospeleos v minulosti rovněž značnou měrou zabývali.

V souboru je popsáno 243 jeskyní, k nalezení více než 500 map a přes 150 článků.