17-002 Podtraťová - souřadnice

Měřili: Martin Sluka, Stanislav Kácha, Stanislav Vaněček, Leoš Rohan, Dagmar Kárová, Jeroným Zapletal a spol.

Výpočet: Martin Sluka.

Měřeno: 9.11.1986.

Souřadnice pevných venkovních bodů: Karel Žák a ČGS 2002.

Souřadnice WGS-84 (bod 312): φ = 49,929361° N; λ = 14,147500° E.

Meridiánová konvergence (divergence, gama): γ = 8,029° (8,922g).

Aktualizace: 3.6.2020 MK.

 

V PŘÍPRAVĚ !!

Bod

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

Lokalizace

Y

X

H

h

312 764 672,49 1057 718,00 224,85 0,00 Vchod I (skalní plotna)
313 764 716,25 1057 659,26 211,22 -13,63 mezník u Berounky
302 764 697,32 1057 700,39 217,29 -7,56 mezník u kolejí
1         Vchod I
2         Vchod I
3         Vchod I (u žebříku)
4         Hlavní dóm
5         Hlavní dóm
6         Hlavní dóm
7         Hlavní dóm
8         Hlavní dóm
9         Hlavní dóm
10         Hlavní dóm
11         Hlavní dóm
12         Hlavní dóm
13         nad Jezerní puklinou
14         Jezerní puklina
15         nad Jezerní puklinou
16         Jezerní puklina
17         Jezerní puklina
18         Jezerní puklina
19         Jezerní puklina, hladina vody
20         Komín
21         Komín
22         Komín, postranní komín
23         Komín
24         Komín
25         Komín
26         Komín
27         Hlavní dóm
28         Hlavní dóm, komín I
29         Hlavní dóm, komín I
30         Hlavní dóm, komín II
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58