17-002 Podtraťová - archiv měřických zápisníků

Vnitřní polygon
Vnitřní polygon
Tachymetrie venku 1
Tachymetrie venku 2
Konstrukce železnice + vchod