Skupina 24 - geologická mapa

 

Podklady:

Topografický podklad je Základní mapa středního měřítka 1:25 000; Český úřad geodetický a kartografický.

Geologický obsah vytvořil Ústřední ústav geologický a autorství jednotlivých listů je následující: