24-101 Studniční – souřadnice

Měřili: Jan Voráček, Jeroným Zapletal, Josef Loh, Tomáš Smyčka, Michal Kolčava, Patrik Večeřa.

Výpočet a vyrovnání: Michal Kolčava a program Barbora Davida Kaifoše.

Měřeno: 19.3.2011—19.5.2018. Podrobně viz „Měřický deník“ na konci tabulky.

Souřadnice WGS-84 (bod 1): φ = 49,959806° N; λ = 14,169778° E.

Meridiánová konvergence (divergence, gama): γ = 8,013° (8,903g).

Aktualizace: 27.10.2022 MK.

Poznámka: Polygonová síť prošla mnohým přečíslováním.

 

V PŘESTAVBĚ !! V jeskyni probíhá měření.

Bod Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv Lokalizace
Y X H h
24101/R1 762 602,90 1 054 590,40 389,35 zajišťovací bod – roxor
24101/R2 762 632,48 1 054 593,80 390,12 zajišťovací bod – roxor
1 762 616,51 1 054 588,77 388,08 0,00 Vchod
2 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vaněčkova studna
3 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vaněčkova studna
4 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vaněčkova studna
5 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vaněčkova studna
6 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vaněčkova studna
7 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vaněčkova studna
8 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kulivá chodba
9 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kulivá chodba
10 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kulivá chodba
11 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kulivá chodba
12 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kulivá chodba
13 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Stoupačka
14 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Stoupačka
15 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Tři komíny
16 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Tři komíny
17 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Tři komíny
18 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vysypaný dómek
19 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní
20 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní, u Terčiny sluje
21 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní
22 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní, nad Vysypaným dómkem
23 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní
24 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní
25 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní
26 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Velká Okružní
27 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Lýsův dómek
28 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Lýsův dómek
29 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Lýsův dómek
30 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Lýsův dómek
31 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Metro
32 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Metro
33 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX spojka Metro – Kořenový dómek
34 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kořenový dómek
35 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kořenový dómek
36 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kořenový dómek, zadní chodbička
37 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Honzíkova spojka
38 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Muchův komín
39 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Muchův komín
40 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX proti Muchovu komínu
41 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vysypaný dómek, ústí Malé Okružní
42 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Malá Okružní
43 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Malá Okružní
44 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Vysypaný dómek
45 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Měsíční chodba
46 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Kulivá chodba
47 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Zalomená chodba
48 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Zalomená chodba
49 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Holezecký dómek
50 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Holezecký dómek
51 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Panenská dírka
52 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Ostravský komín
53 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Ostravský komín
54 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Chodba Zavaleného jeskyňáře
55 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Chodba Zavaleného jeskyňáře
56 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Chodba Zavaleného jeskyňáře
57 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Tři komíny
58 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Tři komíny
59 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Třicítka
60 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Třicítka
60A 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Třicítka, sonda, nestabilizováno
xx 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Ostravský komín
xx 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Terčina sluj
xx 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Terčina sluj
xx 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Komín nad Lýsovým dómkem
xx 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Komín nad Lýsovým dómkem
xx 762 XXX,XX 1 054 XXX,XX 3XX,XX −XX Komín nad Lýsovým dómkem
Měřický deník:
Datum Činnost
?.?.????

Stabilizace ????. Vrtali: ???. Body: ???.

19.3.2011

Měření v úseku: Vysypaný dómek – Velká Okružní – Lýsův dómek – Metro. Měřili: Jan Voráček, Jeroným Zapletal. Magnetická deklinace: δ = +3,20g.

30.4.2011

Měření v úsecích: Měsíční chodba, Zalomená chodba, Malá Okružní, Spojovací. Měřili: Jan Voráček, Josef Loh. Magnetická deklinace: δ = +3,23g.

18.6.2011

Měření v úsecích: Kořenový dómek, Honzíkova spojka, Muchův komín. Měřili: Jan Voráček, Jeroným Zapletal. Magnetická deklinace: δ = +3,25g.

22.3.2014

Měření v úsecích: Tři komíny, Holezecký dómek – Panenská dírka – Ostravský komín. Měřili: Jan Voráček, Tomáš Smyčka. Magnetická deklinace: δ = +3,67g.

19.5.2018

Měření v úsecích: Vchod – Vaněčkova studna – Kulivá chodba – Stoupačka – Tři komíny, Ostravský komín a Chodba Zavaleného jeskyňáře, Třicítka. Měřili: Jan Voráček, Jeroným Zapletal. Magnetická deklinace: δ = +4,35g.

1.5.2020

Připojovací povrchové měření v úseku: trigonometrický bod 18 „U Ameriky“ – Studniční jeskyně, zaměření tachymetrických stanovisek. Přístroj: totální stanice Topcon GTS-212. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa.

2.5.2020

Připojovací povrchové měření v úseku: Studniční jeskyně – Paní hora (jeskyně Arnoldka, Brutuson, Čeřinka, lomařský bod 5107), zaměření podrobných bodů pro případný podélný profil údolím vedený přes Studniční jeskyni. Přístroj: totální stanice Topcon GTS-212. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa.

10.5.2020

Zaměření zajišťovacích bodů JTSK/Bpv (roxory 24101/R1 a 24101/R2). Přístroj: totální stanice Topcon GTS-212. Měřili: Michal Kolčava, Patrik Večeřa.