Transformace z WGS84 do S-JTSK

WGS84 je eliptický souřadnicový systém, který používá zařízení GPS. Avšak geodetická měření v ČR byla v minulosti i v současnosti prováděna v systému S-JTSK (nezaměnovat s S-42 což je vojenský souřadnicový systém) a tak vzniká potřeba jejich převodu. Transformace z WGS84 do S-JTSK má dvě části:

Nejlépe je problematika popsána ve skriptech s Doc. Ing. Zdeňka Hrdiny, CSc. z ČVUT - FEL: