Skupina 27 – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury

Pořadí kategorií: T, G, (K, B, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie T) Autor Pramen Rok
[T1] Inventarizace a dokumentace krasových jevů lomu Čížovec O.Jäger, Z.Matějka, M.Novák, P.Novák Český kras 18; str. 21—23; Beroun 1993
[T2] Propad v lomu Nový Čížovec u Trněného Újezda v Českém krasu V.Cílek Speleo 21; str. 36—37; Praha 1996
[T3] Jeskyně Čtrnácti pomocníků v Českém krasu M.Novák Krasová deprese 4; str.18; Praha 1996
[T4] Kaplička u Tří habrů K.Čapek Loděnice včera a dnes; str. 25; Loděnice 1985
[T5] O nejhlubší propasti v Čechách J.Kukla Československý kras 5; str. 218—219; Brno 1952
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str. 88—91; Beroun 1998
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str. 46—47; Beroun 2003
[G7] Nové mapy v tužce a bez keců M.Kolčava e-MS 2010
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C7]
/27/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 3—6, 30—41)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 20, 24, 25; Beroun 1998
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003