Kompletní soupis literatury

Zobrazit pouze výběr: Literatura – krasová skupina 21
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Aragonitky
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Arnika
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Svatojanská skála
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Vývěr nad klášterem
Zobrazit pouze výběr: Literatura – krasová skupina 22
Zobrazit pouze výběr: Literatura – krasová skupina 24
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Arnoldka
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Čeřinka (Palachova propast)
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Studniční jeskyně
Zobrazit pouze výběr: Literatura – krasová skupina 27
Zobrazit pouze výběr: Literatura – Podtraťová jeskyně
Zobrazit pouze výběr: Literatura – expedice Taurus (Turecko)

Pořadí kategorií: A, C, G, K, B, T, P, R, W, Z

Kategorie AAbsolutnější krasová témata – všeobecná literatura vztahující se nejen k Českému krasu:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[A1] Aragonit v československých jeskyních F.Králík, F.Skřivánek Československý kras 15 (1963); str. 11—35; Praha 1964
[A2] Původ aragonitu v jeskyních – studie stabilních izotopů V.Cílek, V.Šmejkal Československý kras 37; str. 7—13; Praha 1986
[A3] Dekorační využití travertinu ze Sv. Jana pod Skalou V.Cílek Český kras 16; str. 20—21; Beroun 1990
[A4]
/22/
Jeskyně a propasti v Československu; heslo Jeskyně Skalní kostel B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek kniha Academia; str. 26; Praha 1981
[A4]
/24/
Jeskyně a propasti v Československu; hesla Arnoldka, Propast Na Čeřince B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek kniha Academia; str. 26, 27, 177, 179, 181; Praha 1981
[A5] Nástin dynamiky ovzduší v jeskyních na příkladu horních pater Koněpruských jeskyní A.Jančařík Český kras 1; str. 7—16; Beroun 1976
[A6] Návštěvník – speleoklimatický činitel A.Jančařík Český kras 2; str. 39—46; Beroun 1977
[A7] Klimatický model dynamické jeskyně A.Jančařík Český kras 3; str. 38—50; Beroun 1978
[A8] K výpočtu změn povrchové teploty při přestupu tepla mezi ovzduším a horninou A.Jančařík Český kras 5; str. 55—56; Beroun 1980
[A9] K dynamickému odporu proudění J.Botur, A.Jančařík Český kras 6; str. 53—57; Beroun 1981
[A10] Měření obsahu vodního aerosolu v jeskynním ovzduší A.Jančařík Český kras 7; str. 50—52; Beroun 1982
[A11] Prochladnutí v jeskyních A.Jančařík Český kras 4; str. 73—77; Beroun 1979
[A12] Prochladnutí a vlhký oděv J.Botur, A.Jančařík Český kras 5; str. 57—59; Beroun 1980
[A13] Oxid uhličitý v jeskyních a starých dolech V.Cílek, V.Daněček Speleo 3; str. 23—29; Praha 1990
[A14] Nebezpečné plyny v jeskyních V.Cílek Speleo 10; str. 60—61; Praha 1993
[A15] Intoxikace oxidem uhličitým ve speleologii M.Geršl, M.Vitovják Speleo 37; str. 37—41; Praha 2003
[A16] Problematika výskytu radonu (22286Rn) v jeskyních S.Plachý Český kras 12; str. 77—86; Beroun 1986
[A17] Luminiscenční typologie kalcitu a jiných jeskynních minerálů J.Slačík Český kras 1; str. 44—59; Beroun 1976
[A18] Sukcese a chemismus minerálních výplní Českého krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 2; str. 7—20; Beroun 1977
[A19] Výskyt opálu v Českém krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 3; str. 23—37; Beroun 1978
[A20] Nové poznatky o geochemii a mineralogii jeskyní – I J.Slačík Český kras 7; str. 62—66; Beroun 1982
[A21] Nové poznatky o geochemii a mineralogii jeskyní – II J.Slačík Český kras 10; str. 39—49; Beroun 1984
[A22] Speleoluminiscence J.Slačík Slovenský kras 15; str. 63—79; Martin 1977
Kategorie CČeskokrasová všeobecná literatura (vztah především k Českému krasu)
nebo konkrétní lokality Českého krasu mimo krasové skupiny 21, 22, 24 a 27:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[C1]
/21/
Skupina jeskyň v údolí nad Kačákem (Českým krasem; Krasový průvodce z let 1933—34) J.Petrbok Speleo 9; str. 30—34; Praha 1992
[C1]
/24/
Jeskyně nad Srbským neboli Boubovským potůčkem (Českým krasem; Krasový průvodce z let 1933—34) J.Petrbok Speleo 9; str. 24—26; Praha 1992
[C2] Petrbokovy rukopisy V.Cílek Speleo 9; str. 45—49; Praha 1992
[C3]   Krasové zjevy v Barrandienu V.Homola MS; rigorózní práce; PřFUK; Praha 1947
[C4]
/21/
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.11 Stydlé vody V.Cílek, V.Homola Český kras 21; str. 63; Beroun 1995
[C4]
/22/
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.10 Travertiny ve Sv. Janu pod Skalou V.Cílek, V.Homola Český kras 21; str. 63; Beroun 1995
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C7]
/21/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 1, 2, 7—15)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 19—21; Beroun 1998
[C7]
/22/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 10)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 21; Beroun 1998
[C7]
/24/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 16—19, 22—26)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 22—23; Beroun 1998
[C7]
/27/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 3—6, 30—41)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 20, 24, 25; Beroun 1998
[C7]
/P/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 92—96)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 31—32; Beroun 1998
[C8]
/21/
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy;
(hesla Na průchodě a Nad Kačákem)
V.Matoušek, P.Jenč, V.Peša encyklopedie, Libri; str. 122—130; Praha 2005
[C8]
/22/
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy;
(heslo Skalní kostel)
V.Matoušek, P.Jenč, V.Peša encyklopedie, Libri; str. 137—139; Praha 2005
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003
[C10] Některé výsledky sledování biologie podzemních vod v oblasti Barrandienu mezi Svatým Janem pod Skalou a Srbskem V.Vaněk Český kras 5; str. 19—24; Beroun 1980
[C11] Propady v Českém krasu V.Cílek Speleo 7; str. 47—48; Praha 1992
[C12] Kdo byl Lothar Zotz? (Kapitola z dějin výzkumu Českého krasu) K.Sklenář Speleo 6; str. 15—20; Praha 1991
[C13] Die Höhlen des mittelböhmischen Kalksteinplateaus
(Jeskyně středočeského vápencového plata)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 1 (ročník 2); str. 1—6; Graz 1909
[C14] Beiträge zur Höhlenkunde Böhmens
(Příspěvek k české speleologii)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 3 (ročník 2); str. 12—15; Graz 1909
[C15] Barrandova jeskyně M.Sluka, O.Jäger, J.Zapletal Český kras 7; str. 42—49; Beroun 1982
[C16] Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu;
(pozn.: uvedena pouze Barrandova jeskyně)
B.Kučera Československý kras 36; str. 29—61; Praha 1985
[C17] Nová jeskyně s aragonitovou výzdobou v Československu F.Králík Československý kras 13 (1960—1961); str. 23—30; Praha 1962
[C18] Fialová jeskyně znovu objevena P.Votrubec, J.Kerhat Speleo 11; str. 27, 29, 30; Praha 1993
[C19] Fialová jeskyně na Chlumu M.Kolčava Český kras 31; str. 22—24, 1 příloha; Beroun 2005
[C20] Pátrání po Krápníkových M.Kolčava e-MS 2005
[C21] Hydrogeologické poměry Českého krasu severně od řeky Berounky J.Bruthans MS; diplomová práce; str. 1—100; PřFUK; Praha 1999
[C22] Trocha historie – Šestá sluj na Chlumu J.Schwarzer e-MS 2003, 2015
[C23] Nové vrtné práce v siluru a devonu Barrandienu V.Vaněk, B.Včíslová Český kras 4; str. 7—18; Beroun 1979
[C24] Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras) J.Zapletal, V.Lysenko Český kras 16; str. 15—18; Beroun 1990
Kategorie G – Literatura vztahující se ke krasovým skupinám 21, 22, 24 a 27 (Český kras), zabývající se ale více lokalitami najednou a to ve více než jedné z těchto krasových skupin
– většinou zprávy o činnosti speleoskupiny Geospeleos (a také její historie):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[G1] Zpráva o činnosti ZO 1-05 Geospeleos za rok 1994 M.Kolčava Český kras 21; str. 44—56; Beroun 1995
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str. 88—91; Beroun 1998
[G3] Zpráva z kraje bubovického M.Kolčava Speleofórum 2003 (22); str. 20—21; Praha 2003
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str. 46—47; Beroun 2003
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004—2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str. 50—55; Beroun 2006
[G6] Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007—2008 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal Český kras 34; str. 21—30; Beroun 2008
[G7] Nové mapy v tužce a bez keců M.Kolčava e-MS 2010
[G8] Stará Aragonitová jeskyně. Zpráva o provedené údržbě lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS; str. 1—10 2015
[G9] Jeskyně Arnika. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal, J.Bruthans MS; str. 1—17 2015
[G10] Jeskyně Arnoldka. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, P.Vodička, J.Zapletal MS; str. 1—66 2015
[G11] Jeskyně Čeřinka (Palachova propast). Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, P.Vodička, J.Zapletal MS; str. 1—55 2015
[G12] Podtraťová jeskyně. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) H.Vysoká, I.Záruba, M.Kolčava MS; str. 1—22 2015
[G13] Studniční jeskyně. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) J.Zapletal, M.Kolčava, K.Žák MS; str. 1—15 2015
[G14] Systém jeskyní ve Svatojánské skále. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS; str. 1—15 2015
[G15] Vývěr nad klášterem. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2013—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Loh, J.Zapletal MS; str. 1—10 2015
[G16] The Concise History of the Geospeleos Caving Club J.Kadlec, V.Lysenko, S.Kácha et al. Geospeleos; str. 1—29; Praha 2013
[G17] 1-05 Geospeleos: 30 let organizace Geospeleos M.Kolčava a kol. Speleo 50; str. 17—20; Praha 2008
Kategorie K – Literatura vztahující se především k lokalitám povodí Kačáku (Český kras – skupina 21 a 22):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[K1] Jeskyně jižní části 21.krasové oblasti Českého krasu J.Porkát Český kras 3; str. 75—83; Beroun 1978
[K2] Jeskyně v lomu „U paraplete“ – 21. krasová oblast A.Jančařík, V.Lysenko, J.Porkát Český kras 5; str. 30—36; Beroun 1980
[K3] Mapování lomu Na stydlých vodách v 21. krasové oblasti Českého krasu P.Šroubek, V.Horák Český kras 15; str. 72—80; Beroun 1989
[K4] Jeskyně Nad Kačákem L.Vlk Speleo 12; str. 13—15; Praha 1993
[K5] Jeskyně Nad Kačákem C.Piskač, L.Vlk Speleofórum 1994 (13); str. 39—42; Brno 1994
[K6] Nové objevy v jeskyni Nad Kačákem L.Vlk Speleofórum 1996 (15); str. 20—22; Praha 1996
[K7] Neodhalená tajemství jeskyně Nad Kačákem L.Vlk Český kras 25; str. 31—33; Beroun 1999
[K8] Jeskyně Nad Kačákem opět delší L.Vlk, J.Novotná, M.Novotný Speleofórum 2001 (20); str. 27—29; Praha 2001
[K9] Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni J.Zapletal Český kras 16; str. 48; Beroun 1990
[K10] Stará aragonitová jeskyně – 2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990—1991 J.Zapletal Český kras 17; str. 55—56; Beroun 1992
[K11] Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni J.Kadlec, O.Jäger, A.Kočí, D.Minaříková Český kras 17; str. 16—23; Beroun 1992
[K12] Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992—1993 J.Zapletal Český kras 21; str. 33—34; Beroun 1995
[K13] Nové výzkumy v Aragonitové jeskyni na Stydlých vodách J.Brandejs, K.Pošmourný Československý kras 13 (1960—1961); str. 181—184; Praha 1962
[K14] Nová aragonitová jeskyně Na stydlých vodách (Jan pod Skalou) O.Černý, V.Stehlík Československý kras 17 (1965); str. 114; Praha 1966
[K15] Přehled výsledků ZO 1-05 ČSS získaných při průzkumných pracech na lokalitě Nová aragonitová jeskyně a Trněný Újezd za období 1981—1985 O.Jäger MS; str. 1—2; Archiv ČSS; Praha 1985
[K16] Krápníky z jeskyně č.2710 v Solvayových lomech u Sv.Jana V.Svačinka MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1943
[K17] Nová jeskyně v Solvayových lomech nad Sv. Janem V.Homola MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1943
[K18] Úryvky z „Loděnice, včera a dnes“ K.Čapek kniha; str. 9—12, 18—19, 42—46; Loděnice 1985
[K19] Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu J.Kopš Československý kras 15 (1963); str. 144—146; Praha 1964
[K20] Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou – nálezová zpráva J.Zapletal Český kras 17; str. 47 a 49; Beroun 1992
[K21] Co ještě může poskytnout výzkum jeskyně Na Průchodě V.Ložek Speleo 8; str. 44—45; Praha 1992
[K22] Svatý Jan provrtán! J.Kadlec Speleo 23; str. 26—27; Praha 1996
[K23] Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou V.Cílek Český kras 14; str. 5—16; Beroun 1988
[K24] Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu K.Žák, J.Hladíková, F.Buzek, R.Kadlecová, V.Ložek, V.Cílek, J.Kadlec, A.Žigová, J.Bruthans, M.Šťastný Práce ČGÚ 13; str. 1—136, 8 příloh; Praha 2001
[K25] Silur – devon Barrandienu
Zpráva o stopovací zkoušce
B.Včíslová MS; Stavební geologie; str. 1—3, 8 příloh; Archiv ČSS; Praha 1980
[K26] Jeskyně sv.Ivana ve Svatém Janě pod Skalou J.Ševčík brožura, Svatojánská společnost; str. 1—16; Sv.Jan pod Skalou 2008
[K27] Arnika M.Kolčava Krasová deprese 2; str. 29; Praha 1995
[K28] Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody K.Žák, R.Kadlecová, J.Kadlec, M.Kolčava Český kras 22; str. 41—47; Beroun 1996
[K29] Arnika – druhé dějství M.Kolčava Krasová deprese 9; str. 42—43; Praha 2001
[K30] Zlomek pravěké keramiky z jeskyně Arnika v Českém krasu V.Matoušek Český kras 28; str. 40—41; Beroun 2002
[K31] Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu J.Kadlec, J.Hlaváč, I.Horáček Český kras 28; str. 13—15; Beroun 2002
[K32] Svatý Jan pod Skalou – Stydlé vody (zpráva k výjimce) P.Bosák MS; ZO 1-01; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1987
[K33] Jeskyně Delfy, aneb jak vznikají fámy E.Sádovská Krasová deprese 7; str. 8—9; Praha 1999
[K34] Přehled jeskyní v lomu Alkazar K.Žák e-MS 2003
[K35] Otvory nad Černou kuchyní J.Kerhat, M.Kolčava, L.Němeček e-MS 2003
[K36] Výplně krasových dutin svrchní etáže lomu V Kozle u Srbska (předběžné sdělení) P.Bosák Český kras 3; str. 51—56; Beroun 1978
[K37] Macháčkova jeskyně v Českém krasu – první jeskyně ve vápencích chýnických M.Majer, M.Hejna, J.Zelinka, K.Žák Speleo 42; str. 16—18; Praha 2005
[K38] Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu A.Zeman, V.Suchý, P.Dobeš, J.Filip, P.Hauková Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (roč.47); str. 149—153; ČGS; Praha 2014
[K39] Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou J.Kadlec, J.Nedvěd Český kras 25; str. 35—39; Beroun 1999
[K40] Těžba mramorů v okolí Berouna M.Hejna Český kras 43; str. 29—34; Beroun 2017
[K41] Výsledky prací v občasném vývěru nad klášterem ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu J.Loh Český kras 44; str. 60—63; Beroun 2018
Kategorie B – Literatura vztahující se především k lokalitám povodí Bubovického a zčásti Budňanského potoka (Český kras – skupina 24):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[B1] Krasové jevy povodí Bubovického potoka v Českém krasu I.Turnovec Československý kras 16 (1964); str. 7—15; Praha 1965
[B2] Soupis jeskyní Českého krasu – oblast 24 (Ameriky, Mořina, Bubovice) V.Lysenko Český kras 3; str. 57—74; Beroun 1978
[B3] Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu M.Kolčava Český kras 30; str. 4—44; Beroun 2004
[B4] Stratigrafická chronologie sedimentů českých jeskyň krasových. 1.Jeskyně „pod silnicí“ u Srbska J.Petrbok Věstník Státního geologického ústavu 4; str. 58—63; Praha 1930
[B5] Měkkýši krasové dutiny „Pod skálou“ u Srbska J.Petrbok Časopis Národního musea 109; str. 107—108; Praha 1935
[B6] Měkkýši jeskyně „Krystalové“ u Srbska nad Berounkou J.Petrbok Příroda 34; str. 188—189; Brno 1941
[B7] „Krystalová“ – jeskyně nad „Vodopády“ za Srbskem J.Petrbok Národní politika 59/120; str. 8; Praha 1941
[B8] Nová jeskyně v Českém krasu (předběžná zpráva) J.Kukla Československý kras 2/10; str. 325—326; Brno 1949
[B9] Jeskyně Amerika 1 a 2 I.Turnovec Československý kras 13 (1960—1961); str. 215; Praha 1962
[B10] Nové jeskynní prostory v Českém krasu V.Lysenko Lidé a země 17/8; str. 379; Praha 1968
[B11] Krasová sekce – kniha akcí (výběr z let 1959—60) kolektiv Krasové sekce MS; 5 stran výňatků; Archiv ČSS; Praha 1959
[B12] Únorová propast – nová propast v Českém krasu D.Havlíček, J.Šuba, J.Urban, K.Vašák, A.Zelenka Československý kras 31 (1979); str. (106—)107; Praha 1980
[B13] Nové objevy v Únorové propasti v Českém krasu D.Havlíček, J.Urban Stalagmit 1979/3—4 {2}; str. 3; Praha 1979
[B14] Krasové jevy ve štolách severozápadní stěny Shniloušáku v Českém krasu D.Havlíček, J.Urban Československý kras 34; str. 15—22; Praha 1984
[B15] Speleopotápěčský průzkum Únorové propasti v roce 1981 J.Hovorka MS; str. 1—2; Archiv ČSS; Praha 1982
[B16] Zpráva ze speleologického průzkumu v Únorové propasti J.Zapletal Český kras 11; str. 77—78; Beroun 1985
[B17] Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny V.Matoušek, A.Zelenka Český kras 12; str. 70—76; Beroun 1986
[B18] Objevy v Českém krasu D.Havlíček Speleo 1; str. 27; Praha 1990
[B19] Prolongace na Americe D.Kaifoš Speleo 20; str. 50—51; Praha 1995
[B20] Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu V.Cílek, SPEA Speleo 16; str. 10—23; Praha 1994
[B21] Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou V.Ložek Československý kras 38; str. 55—69; Praha 1987
[B22] Nejhlubší v Čechách ? z denního tisku 1969
[B23] Tajemství Českého krasu V.Lysenko Svobodné slovo; denní tisk z 21.3.1969; str. 3; Praha 1969
[B24] Nejhlubší propast v Čechách V.Lysenko Lidé a země 18/7; str. 335; Praha 1969
[B25] Propast na Čeřince – Palachova – zpráva z průzkumu dne 9., 16., 22., 23. března V.Lysenko MS; Okresní muzeum Beroun; str. 1—7; Archiv ČSS; Beroun 1969
[B26] Propast Na Čeřince v Českém krasu J.Hromas, B.Kučera Československý kras 22 (1970); str. 23—34; Praha 1972
[B27] Sestup do propasti B.Kučera Květy 22/45; str. 26—27; Praha 1972
[B28] Propast Na Čeřince J.Hromas Ochrana přírody 26/9; str. 224c; Praha 1971
[B29] Nový průzkum nejhlubší české propasti J.Hromas Ochrana přírody 27/6; str. 141—142; Praha 1972
[B30] Upřesnění situace podzemních prostor v lomu Čeřinka – SPR Karlštejn a návrh na opatření k jejich ochraně před postupující těžbou J.Hromas MS; str. 1—2, 3 přílohy; Archiv ČSS; Praha 1970
[B31] Žádost dobrovolných speleologů a ochranářů, členů organizací i institucí různě zainteresovaných na průzkumu a využití krasových jevů na území Českého krasu o urychlené vyřešení ochrany jedinečného krasového útvaru – nejhlubší propasti v Čechách v lomu na Čeřince kolektiv MS; str. 1—2; Archiv ČSS; Praha 1970
[B32] Nové prostory v Propasti na Čeřince S.Kácha Český kras 8; str. 71—72; Beroun 1983
[B33] Abnormální poklesy hladiny vody v propasti Na Čeřince S.Kácha Český kras 13; str. 51—54; Beroun 1987
[B34] Krátké zprávy – Český kras, Palachova propast M.Kolčava Krasová deprese 2; str. 30; Praha 1995
[B35] Arnoldka – nálezová zpráva Tis – Krasová sekce MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1972
[B36] Zpráva o průzkumu nejhlubších propastí Čech v roce 1972 J.Hromas, B.Kučera Československý kras 25 (1973); str. 93; Praha 1974
[B37] Jeskyně Arnoldka v SPR Karlštejn – Č.k. P.Nosek, J.Hromas MS; TIS Krasová sekce; str. 1—6, 2 přílohy; Archiv ČSS; Praha 1973
[B38] Jeskynní propast Arnoldka nejhlubší v Čechách V.Stárka Lidé a země 22/5; str. 234; Praha 1973
[B39] Arnoldka – nová nejhlubší jeskynní propast v Čechách L.Kozák Krasový sborník 5; str. 49—50; Praha 1976
[B40] Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje J.Bruthans, M.Filippi Český kras 25; str. 23—30; Beroun 1999
[B41] Pavoučí jeskyně – nálezová zpráva Tis – Krasová sekce MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1973
[B42] Objev jeskyně v Českém krasu V.Lysenko Lidé a země 22/12; str. 533; Praha 1973
[B43] Dokumentační činnost ČSS ZO 1-05 Geospeleos za rok 1993 v Českém krasu M.Kolčava, P.Novák, Š.Křtěnský, Z.Matějka Český kras 19; str. 39—40; Beroun 1994
[B44] Nový objev v lomu Čeřinka K.Fous, M.Šmíd Speleo 24; str. 30—32; Praha 1997
[B45] Malá Jezerní jeskyně – nálezová zpráva ČSS ZO 1-12 Hagen MS; str. 1; Archiv ZO 1-12 Hagen; Mořina 1998
[B46] Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka P.Bosák Český kras 21; str. 27—33; Beroun 1995
[B47] Likvidace uvolněného kamenného bloku v Arnoldce L.Němeček e-MS 2004
[B48] Studniční pustila ... J.Voráček e-MS 2005
[B49] Studniční pustila zase aneb dvakrát POZOR M.Kolčava e-MS 2005
[B50] Práce ve Studniční jeskyni pokračují M.Novák e-MS 2006
[B51] Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic J.Zapletal, M.Zapletal, K.Žák Český kras 37; str. 55—59; Beroun 2011
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str. 13—24; Beroun 2013
[B53] Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika T.Hrdinka Český kras 31; str. 5—10; Beroun 2005
[B54] Studium mikroklimatických změn v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu M.Kolčava, P.Vodička, L.Thinová Český kras 41; str. 20—42; Beroun 2015
[B55] Speleologická mapa lomů, štol a jeskyní v těžebním pásmu Mořina – Amerika v Českém krasu M.Kolčava Český kras 44; str. 27—52; Beroun 2018
[B56] Objev z poslední doby – Jeskyně Arnoldka V.Stárka Květy-Hobby 14; str. 62—?; ??? 1973
[B57] Průzkum fosilních toků v dolní části jeskyně Arnoldka L.Falteisek eSpeleo 6; str. 5—7; Praha 2022
Kategorie T – Literatura vztahující se především k lokalitám v širším okolí Trněného Újezdu a Karlického údolí (Český kras – skupina 27):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[T1] Inventarizace a dokumentace krasových jevů lomu Čížovec O.Jäger, Z.Matějka, M.Novák, P.Novák Český kras 18; str. 21—23; Beroun 1993
[T2] Propad v lomu Nový Čížovec u Trněného Újezda v Českém krasu V.Cílek Speleo 21; str. 36—37; Praha 1996
[T3] Jeskyně Čtrnácti pomocníků v Českém krasu M.Novák Krasová deprese 4; str. 18; Praha 1996
[T4] Kaplička u Tří habrů K.Čapek Loděnice včera a dnes; str. 25; Loděnice 1985
[T5] O nejhlubší propasti v Čechách J.Kukla Československý kras 5/7—10; str. 218—219; Brno 1952
Kategorie P – Literatura vztahující se především k Podtraťové jeskyni (Český kras – jeskyně 17-002):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[P1] Výsledky potápěčského průzkumu v Podtraťové jeskyni a problematika speleologického bádání v Českém krasu V.Lysenko Český kras 6; str. 40—45; Beroun 1981
[P2] Podtraťová jeskyně – vertikální rozpětí přes 100 m
Zpráva o průzkumné činnosti za období 1981—1989
J.Zapletal Český kras 15; str. 81—85; Beroun 1989
[P3] Neznámá Podtraťová jeskyně V.Lysenko Český kras 5; str. 73—75; Beroun 1980
[P4] Podtraťová jeskyně – nejhlubší propast v Českém krasu J.Zapletal Speleofórum 1990 (9); str. 11—12; Brno 1990
[P5] Podtraťová propast – Český kras (part I) J.Horský MS; str. 1—2; Archiv ZO 1-05 1985
[P6] Podtraťová propast – Český kras (part II) J.Horský MS; str. 1—2, 1 příloha; Archiv ZO 1-05 1985
[P7] Trocha historie – Podtraťovka J.Schwarzer e-MS 2003
[P8] Za tajemstvím zatopené jeskyně V.Husák Květy 34/44; str. 20—21; Praha 1984
[P9] Podtraťová jeskyně, největší podzemní jezero v Českém krasu P.Chyba, V.Lysenko Československý kras 19 (1967); str. 135—136; Praha 1968
[P10] Nejhlubší podzemní jezero Českého krasu V.Lysenko Lidé a země 31/2; str. 73; Praha 1982
Kategorie RRůzná obecná a odborná literatura vztahující se k lokalitám mimo Český kras:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[R1] Otevřené dutiny na fluoritovém ložisku Jílové u Děčína M.Fengl Český kras 8; str. 76—77; Beroun 1983
[R2] Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínského Sněžníku V.Lysenko, J.Schwarzer, M.Sluka Český kras 12; str. 100—105; Beroun 1986
2.sympozium o pseudokrasu / Knihovna ČSS – svazek 10; str. 64—70; Praha 1989
[R3] Pseudokrasové jevy na ložisku fluoritu Jílové u Děčína M.Fengl Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve, sborník příspěvků; str. 9—17; Praha 1996
[R4] Jeskyně Bartošova pec – jedna z nejdelších jeskyní České křídy M.Novák Speleofórum 2001 (20); str. 38—39; Praha 2001
[R5] Geologie a hydrogeologie Bartošovy pece a okolí J.Bruthans, O.Zeman, H.Vysoká Speleofórum 2001 (20); str. 39—44; Praha 2001
[R6] Vyvěračka v České křídě J.Kukla Československý kras 3/9—10; str. 293—294; Brno 1950
[R7] Průvodce po jeskyních na Sněžníku I.Kubešová, D.Hölzl e-MS; Archiv Dana Hölzla 2008
[R8] Lopač – průzkumy koncových sifonů I.Záruba e-MS 2002
[R9] Potápění v Chrustenicích J.Enčev, F.Záhumenský, O.Dufek, M.Haša e-MS 2001
[R10] Kačák Open 2001 J.Kerhat e-MS 2001
Kategorie WWork, workshop, Werk, werkstatt ve smyslu práce, dílo, dílna apod. = pracovní a technické postupy a návody:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[W1] Voduvzdorná impregnace papíru M.Sluka Český kras 4; str. 96; Beroun 1979
[W2] Radiotestová metoda a její aplikace ve speleologickém a geologickém výzkumu krasových oblastí V.Gregor, M.Princ Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales 61 (1976); str. 53—96; 2 přílohy; Brno 1976
[W3] Použití geofyzikálních metod při průzkumu krasu L.Kraus, S.Mayer Stalagmit 1988/3 {27}; str. 3—31; Praha 1988
[W4] Těžní/Těžební zařízení pro speleology amatéry F.Musil a kol. Stalagmit 1991/2—3 {31}; str. 7—11; Praha 1991
Speleo 6; str. 34—38; Praha 1991
Speleofórum 1991 (10); str. 72—74; Brno 1991
[W5] Rozpojování hornin pomocí speciálních nábojek P.Nakládal a kol. Speleo 38; str.20—33; Praha 2003
[W6] Informace o nábojkách používaných pro mikrotrhací práce ve speleologii M.Kryštof Speleo 38; str.33—40; Praha 2003
[W7] Pomůcka pro zpřístupnění úzkých puklin F.Šmikmátor Stalagmit 1982/3—4 {11}; str. 11; Praha 1982
[W8] Úprava povrchu kovových speleoalpinistických pomůcek M.Mandel Stalagmit 1987/1 {23}; str. 25—27; Praha 1987
[W9] Kterak zjistit zabarvení vyvěračky fluoresceinem v případě osobní nepřítomnosti J.Urban Stalagmit 1984/1 {14}; str. 15; Praha 1984
[W10] Velký tyrolský traverz na Ďáblově věži A.Zelenka Stalagmit 1985/1 {15}; str. 8; Praha 1985
Kategorie ZZprávy ze Zahraničních akcí a expedic klubu Geospeleos, případně jednotlivých členů klubu:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[Z1] Kras západního Tauru J.Kadlec Český kras 16; str. 30—36; Beroun 1990
[Z2] Expedice Taurus '89 J.Kadlec, O.Jäger Speleofórum 1990 (9); str. 21—23; Brno 1990
[Z3] Taurus 1990 P.Schmidt Stalagmit 1991/1 {30}; str. 4—5; Praha 1991
[Z4] Expedice Taurus 1990 P.Schmidt Speleofórum 1991 (10); str. 6—8; Brno 1991
[Z5] Kde je v Turecku Zlatá kolébka? J.Kadlec Lidé a Země 41/8; str. 502—503; Praha 1992
[Z6] Jeskyně Altınbeşik – Düdensuyu v západním Tauru O.Jäger Český kras 18; str. 52; Beroun 1993
[Z7] Expedice Taurus 92 O.Jäger Speleofórum 1993 (12); str. 29—30; Brno 1993
[Z8] Taurus 95 O.Jäger Speleofórum 1996 (15); str. 31—32; Praha 1996
[Z9] Průběh jedné nepovedené expedice O.Jäger Speleo 26; str. 10—12; Praha 1998
[Z10] Expedice Taurus 97 O.Jäger Český kras 24; str. 92; Beroun 1998
[Z11] Cesty ke Zlaté kolébce / Journeys to the Golden Cradle. Expedice / Expedition Taurus '89, '90, '92, '95, '97 E.Janoušek, O.Jäger a kol. kniha Geospeleos; str. 1—151; Praha 2013
[Z12] Expedice Taurus 2013 O.Jäger, E.Janoušek Speleofórum 33; str. 92—96, 140; Praha 2014
[Z13] Zlatá kolébka v tureckých horách E.Janoušek, M.Rusek Lidé a Země 64/8; str. 64—72; Praha 2015
[Z14] Posedlost Zlatou kolébkou E.Janoušek, O.Dufek Speleofórum 35; str. 73—76; Praha 2016
[Z15] Posedlost Zlatou kolébkou pokračuje E.Janoušek Speleofórum 36; str. 74—75; Praha 2017
[Z16] Expedice TAURUS do jeskyně Altınbeşik v Turecku v letech 2013—2016 E.Janoušek Český kras 43; str. 63—64; Beroun 2017
[Z17] Altınbeşik: Cesty ke Zlaté kolébce / Journeys to the Golden Cradle E.Janoušek a kol. kniha ČSS; str. 1—136; Praha 2018
[Z18] Posedlost Zlatou kolébkou (rozhovor s E.Janouškem) J.Kňap Noviny Prahy 12, říjen 2018; str. 8; Praha 2018
[Z19] Jeskyně Velké Británie T.Svoboda e-MS 1999
[Z20] Canyoning Francie 2000 T.Svoboda e-MS 2000