Podtraťová jeskyně – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury

Pořadí kategorií: P, G, (K, B, T,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie P) Autor Pramen Rok
[P1] Výsledky potápěčského průzkumu v Podtraťové jeskyni a problematika speleologického bádání v Českém krasu V.Lysenko Český kras 6; str. 40—45; Beroun 1981
[P2] Podtraťová jeskyně – vertikální rozpětí přes 100 m
Zpráva o průzkumné činnosti za období 1981—1989
J.Zapletal Český kras 15; str. 81—85; Beroun 1989
[P3] Neznámá Podtraťová jeskyně V.Lysenko Český kras 5; str. 73—75; Beroun 1980
[P4] Podtraťová jeskyně – nejhlubší propast v Českém krasu J.Zapletal Speleofórum 1990 (9); str. 11—12; Brno 1990
[P5] Podtraťová propast – Český kras (part I) J.Horský MS; str. 1—2; Archiv ZO 1-05 1985
[P6] Podtraťová propast – Český kras (part II) J.Horský MS; str. 1—2, 1 příloha; Archiv ZO 1-05 1985
[P7] Trocha historie – Podtraťovka J.Schwarzer e-MS 2003
[P8] Za tajemstvím zatopené jeskyně V.Husák Květy 34/44; str. 20—21; Praha 1984
[P9] Podtraťová jeskyně, největší podzemní jezero v Českém krasu P.Chyba, V.Lysenko Československý kras 19 (1967); str. 135—136; Praha 1968
[P10] Nejhlubší podzemní jezero Českého krasu V.Lysenko Lidé a země 31/2; str. 73; Praha 1982
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G12] Podtraťová jeskyně. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) H.Vysoká, I.Záruba, M.Kolčava MS; str. 1—22 2015
[G17] 1-05 Geospeleos: 30 let organizace Geospeleos M.Kolčava a kol. Speleo 50; str. 17—20; Praha 2008
[A19] Výskyt opálu v Českém krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 3; str. 23—37; Beroun 1978
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C7]
/P/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 92—96)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 31—32; Beroun 1998
[C10] Některé výsledky sledování biologie podzemních vod v oblasti Barrandienu mezi Svatým Janem pod Skalou a Srbskem V.Vaněk Český kras 5; str. 19—24; Beroun 1980
[C29] Nové vrtné práce v siluru a devonu Barrandienu V.Vaněk, B.Včíslová Český kras 4; str. 7—18; Beroun 1979