Svatojanská skála – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
Zobrazit výběr: Literatura – krasová skupina 21

Pořadí kategorií: K, G, (B, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie K – část) Autor Pramen Rok
[K19] Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu J.Kopš Československý kras 15 (1963); str. 144—146; Praha 1964
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G1] Zpráva o činnosti ZO 1-05 Geospeleos za rok 1994 M.Kolčava Český kras 21; str. 44—56; Beroun 1995
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str. 88—91; Beroun 1998
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str. 46—47; Beroun 2003
[G6] Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007—2008 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal Český kras 34; str. 21—30; Beroun 2008
[G14] Systém jeskyní ve Svatojánské skále. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS; str. 1—15 2015
[C3]   Krasové zjevy v Barrandienu V.Homola MS; rigorózní práce; PřFUK; Praha 1947
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003
[C13] Die Höhlen des mittelböhmischen Kalksteinplateaus
(Jeskyně středočeského vápencového plata)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 1 (ročník 2); str. 1—6; Graz 1909