Skupina 21 – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Aragonitky
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Arnika
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Svatojanská skála
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Vývěr nad klášterem

Pořadí kategorií: K, G, (B, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie K – část) Autor Pramen Rok
[K1] Jeskyně jižní části 21.krasové oblasti Českého krasu J.Porkát Český kras 3; str. 75—83; Beroun 1978
[K2] Jeskyně v lomu „U paraplete“ – 21. krasová oblast A.Jančařík, V.Lysenko, J.Porkát Český kras 5; str. 30—36; Beroun 1980
[K3] Mapování lomu Na stydlých vodách v 21. krasové oblasti Českého krasu P.Šroubek, V.Horák Český kras 15; str. 72—80; Beroun 1989
[K4] Jeskyně Nad Kačákem L.Vlk Speleo 12; str. 13—15; Praha 1993
[K5] Jeskyně Nad Kačákem C.Piskač, L.Vlk Speleofórum 1994 (13); str. 39—42; Brno 1994
[K6] Nové objevy v jeskyni Nad Kačákem L.Vlk Speleofórum 1996 (15); str. 20—22; Praha 1996
[K7] Neodhalená tajemství jeskyně Nad Kačákem L.Vlk Český kras 25; str. 31—33; Beroun 1999
[K8] Jeskyně Nad Kačákem opět delší L.Vlk, J.Novotná, M.Novotný Speleofórum 2001 (20); str. 27—29; Praha 2001
[K9] Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni J.Zapletal Český kras 16; str. 48; Beroun 1990
[K10] Stará aragonitová jeskyně – 2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990—1991 J.Zapletal Český kras 17; str. 55—56; Beroun 1992
[K11] Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni J.Kadlec, O.Jäger, A.Kočí, D.Minaříková Český kras 17; str. 16—23; Beroun 1992
[K12] Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992—1993 J.Zapletal Český kras 21; str. 33—34; Beroun 1995
[K13] Nové výzkumy v Aragonitové jeskyni na Stydlých vodách J.Brandejs, K.Pošmourný Československý kras 13 (1960—1961); str. 181—184; Praha 1962
[K14] Nová aragonitová jeskyně Na stydlých vodách (Jan pod Skalou) O.Černý, V.Stehlík Československý kras 17 (1965); str. 114; Praha 1966
[K15] Přehled výsledků ZO 1-05 ČSS získaných při průzkumných pracech na lokalitě Nová aragonitová jeskyně a Trněný Újezd za období 1981—1985 O.Jäger MS; str. 1—2; Archiv ČSS; Praha 1985
[K16] Krápníky z jeskyně č.2710 v Solvayových lomech u Sv.Jana V.Svačinka MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1943
[K17] Nová jeskyně v Solvayových lomech nad Sv. Janem V.Homola MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1943
[K18] Úryvky z „Loděnice, včera a dnes“ K.Čapek kniha; str.9—12, 18—19, 42—46; Loděnice 1985
[K19] Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu J.Kopš Československý kras 15 (1963); str. 144—146; Praha 1964
[K20] Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou – nálezová zpráva J.Zapletal Český kras 17; str. 47 a 49; Beroun 1992
[K21] Co ještě může poskytnout výzkum jeskyně Na Průchodě V.Ložek Speleo 8; str. 44—45; Praha 1992
[K24] Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu K.Žák, J.Hladíková, F.Buzek, R.Kadlecová, V.Ložek, V.Cílek, J.Kadlec, A.Žigová, J.Bruthans, M.Šťastný Práce ČGÚ 13; str. 1—136, 8 příloh; Praha 2001
[K25] Silur – devon Barrandienu
Zpráva o stopovací zkoušce
B.Včíslová MS; Stavební geologie; str. 1—3, 8 příloh; Archiv ČSS; Praha 1980
[K27] Arnika M.Kolčava Krasová deprese 2; str. 29; Praha 1995
[K28] Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody K.Žák, R.Kadlecová, J.Kadlec, M.Kolčava Český kras 22; str. 41—47; Beroun 1996
[K29] Arnika – druhé dějství M.Kolčava Krasová deprese 9; str. 42—43; Praha 2001
[K30] Zlomek pravěké keramiky z jeskyně Arnika v Českém krasu V.Matoušek Český kras 28; str. 40—41; Beroun 2002
[K31] Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu J.Kadlec, J.Hlaváč, I.Horáček Český kras 28; str. 13—15; Beroun 2002
[K32] Svatý Jan pod Skalou – Stydlé vody (zpráva k výjimce) P.Bosák MS; ZO 1-01; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1987
[K33] Jeskyně Delfy, aneb jak vznikají fámy E.Sádovská Krasová deprese 7; str. 8—9; Praha 1999
[K34] Přehled jeskyní v lomu Alkazar K.Žák e-MS 2003
[K35] Otvory nad Černou kuchyní J.Kerhat, M.Kolčava, L.Němeček e-MS 2003
[K36] Výplně krasových dutin svrchní etáže lomu V Kozle u Srbska (předběžné sdělení) P.Bosák Český kras 3; str. 51—56; Beroun 1978
[K37] Macháčkova jeskyně v Českém krasu – první jeskyně ve vápencích chýnických M.Majer, M.Hejna, J.Zelinka, K.Žák Speleo 42; str. 16—18; Praha 2005
[K38] Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu A.Zeman, V.Suchý, P.Dobeš, J.Filip, P.Hauková Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (roč.47); str. 149—153; ČGS; Praha 2014
[K39] Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou J.Kadlec, J.Nedvěd Český kras 25; str. 35—39; Beroun 1999
[K40] Těžba mramorů v okolí Berouna M.Hejna Český kras 43; str. 29—34; Beroun 2017
[K41] Výsledky prací v občasném vývěru nad klášterem ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu J.Loh Český kras 44; str. 60—63; Beroun 2018
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G1] Zpráva o činnosti ZO 1-05 Geospeleos za rok 1994 M.Kolčava Český kras 21; str. 44—56; Beroun 1995
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str. 88—91; Beroun 1998
[G3] Zpráva z kraje bubovického M.Kolčava Speleofórum 2003 (22); str. 20—21; Praha 2003
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str. 46—47; Beroun 2003
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004—2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str. 50—55; Beroun 2006
[G6] Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007—2008 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal Český kras 34; str. 21—30; Beroun 2008
[G7] Nové mapy v tužce a bez keců M.Kolčava e-MS 2010
[G8] Stará Aragonitová jeskyně. Zpráva o provedené údržbě lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS; str. 1—10 2015
[G9] Jeskyně Arnika. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal, J.Bruthans MS; str. 1—17 2015
[G14] Systém jeskyní ve Svatojánské skále. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS; str. 1—15 2015
[G15] Vývěr nad klášterem. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2013—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Loh, J.Zapletal MS; str. 1—10 2015
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str. 13—(23)—24; Beroun 2013
[A1] Aragonit v československých jeskyních F.Králík, F.Skřivánek Československý kras 15 (1963); str. 11—35; Praha 1964
[A2] Původ aragonitu v jeskyních – studie stabilních izotopů V.Cílek, V.Šmejkal Československý kras 37; str. 7—13; Praha 1986
[A18] Sukcese a chemismus minerálních výplní Českého krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 2; str. 7—20; Beroun 1977
[A19] Výskyt opálu v Českém krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 3; str. 23—37; Beroun 1978
[C1]
/21/
Skupina jeskyň v údolí nad Kačákem J.Petrbok Speleo 9; str. 30—34; Praha 1992
[C2] Petrbokovy rukopisy V.Cílek Speleo 9; str. 45—49; Praha 1992
[C3]   Krasové zjevy v Barrandienu V.Homola MS; rigorózní práce; PřFUK; Praha 1947
[C4]
/21/
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.11 Stydlé vody V.Cílek, V.Homola Český kras 21; str. 63; Beroun 1995
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C7]
/21/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 1, 2, 7—15)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 19—21; Beroun 1998
[C8]
/21/
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy V.Matoušek, P.Jenč, V.Peša encyklopedie, Libri; str. 122—130; Praha 2005
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003
[C10] Některé výsledky sledování biologie podzemních vod v oblasti Barrandienu mezi Svatým Janem pod Skalou a Srbskem V.Vaněk Český kras 5; str. 19—24; Beroun 1980
[C12] Kdo byl Lothar Zotz? (Kapitola z dějin výzkumu Českého krasu) K.Sklenář Speleo 6; str. 15—20; Praha 1991
[C13] Die Höhlen des mittelböhmischen Kalksteinplateaus
(Jeskyně středočeského vápencového plata)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 1 (ročník 2); str. 1—6; Graz 1909
[C29] Nové vrtné práce v siluru a devonu Barrandienu V.Vaněk, B.Včíslová Český kras 4; str. 7—18; Beroun 1979