Vývěr nad klášterem – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
Zobrazit výběr: Literatura – krasová skupina 21

Pořadí kategorií: K, G, (B, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie K – část) Autor Pramen Rok
[K19] Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu J.Kopš Československý kras 15 (1963); str. 144—146; Praha 1964
[K22] Svatý Jan provrtán J.Kadlec Speleo 23; str. 26; Praha 1996
[K23] Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou V.Cílek Český kras 14; str. 5—16; Beroun 1988
[K24] Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu K.Žák, J.Hladíková, F.Buzek, R.Kadlecová, V.Ložek, V.Cílek, J.Kadlec, A.Žigová, J.Bruthans, M.Šťastný Práce ČGÚ 13; str. 1—136, 8 příloh; Praha 2001
[K25] Silur – devon Barrandienu
Zpráva o stopovací zkoušce
B.Včíslová MS; Stavební geologie; str. 1—3, 8 příloh; Archiv ČSS; Praha 1980
[K28] Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody K.Žák, R.Kadlecová, J.Kadlec, M.Kolčava Český kras 22; str. 41—47; Beroun 1996
[K39] Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou J.Kadlec, J.Nedvěd Český kras 25; str. 35—39; Beroun 1999
[K41] Výsledky prací v občasném vývěru nad klášterem ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu J.Loh Český kras 44; str. 60—63; Beroun 2018
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G15] Vývěr nad klášterem. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2013—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Loh, J.Zapletal MS; str. 1—10 2015
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str. 13—24; Beroun 2013
[C4]
/22/
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.10 Travertiny ve Sv. Janu pod Skalou V.Cílek, V.Homola Český kras 21; str. 63; Beroun 1995
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C7]
/22/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 10)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 21; Beroun 1998
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003
[C10] Některé výsledky sledování biologie podzemních vod v oblasti Barrandienu mezi Svatým Janem pod Skalou a Srbskem V.Vaněk Český kras 5; str. 19—24; Beroun 1980