24-020 Čeřinka + lomová stěna – rotovaný drátový 3D model

Paní hora →  Čeřinka + lom →  Čeřinka

Polygon Čeřinky doplněný lomovou stěnou, vrstevnicemi a výsledky z radiotestu.