24-020 Čeřinka (Palachova propast) – rotovaný polygon

Paní hora →  Čeřinka + lom →  Čeřinka

Dokončený „nový“ polygon Čeřinky, stav k 4.březnu 2023; celková délka zobrazených polygonových stran je 1007,75 m.