Paní hora – rotovaný drátový 3D model

Paní hora →  Čeřinka + lom →  Čeřinka

Rotovaný drátový 3D model Paní hory s Arnoldkou, Čeřinkou, dalšími jeskyněmi a přilehlou lomovou stěnou (zobrazena 2. až 5. etáž; výšky zaokrouhleny na 5 m) a vrstevnicemi (po 5 m).

V současné době je tato část lomu zasypána vnitřní výsypkou (odvalem) s výjimkou ponechaných nálevkovitých jam s vchody do jeskyní Čeřinka a Arnoldka (dolní vchod).