24-101 Studniční - povrch + polygon - rotovaný 3D model

Povrch + polygon →  Polygon

V modelu povrchu jsou zobrazeny černě: polygon jeskyně, obvod vstupního otvoru, obvod přístřešku pro důchodce; šedivě: výsypka, terénní zlomy; červeně: výchozy radiotestů; zeleně: vrstevnice (z vrstevnic je patrné prosednutí terénu nad jeskyní).