24-101 Studniční - polygon - rotovaný 3D model

Povrch + polygon →  Polygon