Svatojanská skála - rotovaný 3D model

Svatojanská skála →  Polygony

Rotovaný drátový 3D model Svatojanské skály. Chybí data ze stěny (a nebude lehké je pořídit). Vidět je půdorys kláštera a kaple Povýšení sv. Kříže v sedýlku pod stěnou.