Svatojanská skála - rotující polygony jeskyní

Svatojanská skála →  Polygony

Rotovaný drátový 3D model jeskynních polygonů Svatojanské skály. Je zřetelně vidět jak blízko jsou Lilijicová a j. Pod Křížem. Dále chybí polygon spojení Maštalí s Pod Křížem.